Sökning: "migration danmark sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden migration danmark sverige.

 1. 1. Hot mot statens säkerhet – en komparativ undersökning av administrativa utvisningsförfaranden i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Persson; [2020]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Comparative law; Förvaltningsrätt; Administrative law; Kvalificerade säkerhetsärenden; Migrationsrätt; Säkerhetshot; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är en komparativ undersökning av Sveriges och Danmarks utvisningsförfaranden rörande utländska medborgare som anses utgöra ett kvalificerat hot mot statens säkerhet. Ländernas utvisningsförfaranden präglas av sekretess och de rättssäkerhetsgarantier som karaktäriserar ett straffrättsligt förfarande är inte tillämpliga. LÄS MER

 2. 2. En realistisk migrationspolitik för en ny tid? : En komparativ studie om migrationspolitik inom Socialdemokraterna i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jenny Melander; [2018]
  Nyckelord :Denmark; Sweden; The Social Democrats; Migration; Othering; Most Similar System Design; Political culture;

  Sammanfattning : This essay has examined the social-democratic parties in both Sweden and Denmark and their political development regarding immigration policy during the period 2014-2018. This period saw a large number of refugees who came to Europe, which led to stricter immigration policy across Europe. LÄS MER

 3. 3. I HÖGERPOPULISTISKA PARTIERS SKUGGA? En kvalitativ studie om socialdemokratiska partiers strategival i migration- och integrationsfrågor i Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Dalshagen-Eriksen; [2017-10-31]
  Nyckelord :party competition; Social Democratic parties; populist radical right parties; migration policy; integration policy;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelors thesis is to examine the strategic ways Social Democratic parties respond to the electoral success of populist radical right parties (PRRP) in immigration-and integration issues. The theoretical framework is that PRRP pose a triple challenge to Social Democratic parties; increasing the salience of issues traditionally ‘owned’ by the right parties, appealing to the working-class who traditionally vote for the centre left and help the formation of centre-right government coalitions (Bale et al. LÄS MER

 4. 4. En stad i förändring : En kvantitativ fallstudie om hur Malmös åldersstruktur har förändrats efter öppnandet av Öresundsbron år 2000 och dess samband med kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Borch; [2017]
  Nyckelord :Åldersstruktur; Malmö kommun; Migration; Öresundsbron; Ungdomskriminalitet; Kriminalitet; Storstad;

  Sammanfattning : Det första syftet i denna uppsats är att undersöka hur åldersstrukturen i Malmö kommun har förändrats efter Öresundsbron öppnade år 2000 och hur detta kan kopplas till migration. Ett andra syfte är att undersöka om en yngre åldersstruktur har ett samband med kriminalitet i svenska storstads- och förortskommuner. LÄS MER

 5. 5. Varför är Danmarks migrationspolitik mer restriktiv än Sveriges?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shabnam Bagheri Niko; Thomas Sanders; [2013]
  Nyckelord :migrationspolitik; Sverige; Danmark; flyktingar; arbetskraftsinvandring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att jämföra den danska och den svenska migrationspolitiken och undersöka varför det existerar skillnader mellan dessa till synes väldigt lika länder. Detta genom att framförallt granska de historiska och politiska aspekterna i respektive land. LÄS MER