Sökning: "migrationsrätt en. migration law"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden migrationsrätt en. migration law.

 1. 1. Verkställighetshinder och giltig ursäkt - En analys av rekvisitet giltig ursäkt i 12 kap. 19 § utlänningslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Tomelius; [2021]
  Nyckelord :migrationsrätt en. migration law ; förvaltningsrätt en. administrative law ; förvaltningsprocessrätt en. administrative procedure ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2005, the current Swedish Aliens Act came into force. During the legislative process, the legislator saw the need to change the rules on when a new examination can be made of a decision on expulsion or expulsion that has become final and is to be enforced. This is regulated in Chapter 12, Section 19 of the Aliens Act. LÄS MER

 2. 2. Samma rätt men inte samma möjlighet - En kritisk granskning avseende kvinnliga människohandelsoffers möjligheter att beviljas uppehållstillstånd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Klahr; [2021]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; migrationsrätt; migration law; människohandel; trafficking; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i diskursen om mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Det är framförallt kvinnor och flickor som faller offer för denna typ av brottslighet. LÄS MER

 3. 3. Familjesammanhållning, en självklarhet för många barn, en omöjlighet för andra - Om rätten till familjeliv, barnets bästa och den reglerade migrationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; migrationsrätt; barnrätt; förvaltningsrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the European Con-vention) states that everyone within the jurisdiction of a Contracting State shall be guaranteed a right to family life. The meaning of the right is above all that the individual enjoys protection against interference from the public sector which may constitute a violation of the individual's right to family life. LÄS MER

 4. 4. Bör vi betvivla principen om tvivelsmålets fördel?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; komparativ rätt; migrationsrätt; principen om tvivelsmålets fördel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the application of the principle of the benefit of the doubt in asylum law. The primary focus is on the Swedish application of the principle of the benefit of the doubt. It also has a comparative element as it compares how Sweden apply the principle of the benefit of the doubt with the application within the United Kingdom. LÄS MER

 5. 5. Integrationskrav för permanent uppehållstillstånd - en jämförelse mellan regelverken i de skandinaviska länderna med fokus på skyddsbehövande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Lundgren; [2021]
  Nyckelord :komparativ rätt; migrationsrätt; förvaltningsrätt; skandinavien; integrationskrav; permanent uppehållstillstånd; skyddsbehövande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samtliga skandinaviska länder ställs det krav på den enskilde för att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Kraven handlar bland annat om försörjningsförmåga, språkkunskaper och samhällskunskaper. Gemensamt för kraven är att de syftar till att öka integrationen av de utlänningar som befinner sig i landet. LÄS MER