Sökning: "migrationsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet migrationsrätt.

 1. 1. Internationella doktorander - att stanna eller att inte stanna? : En diskussion om det skärpta försörjningskravets betydelse för bedömningen av permanent uppehållstillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Idbrant Felicia; [2018]
  Nyckelord :migrationsrätt; uppehållstillstånd; studier; doktorander; försörjningskrav;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rätten till asyl : Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; Elisabeth Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; exklusion; verkställighetshinder; asyl;

  Sammanfattning : Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. LÄS MER

 3. 3. Principerna om första asylland och säkert tredjeland : En giltig metod för länder att fördela ansvaret för asylsökande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Else Welinder; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; migrationsrätt; migration; mänskliga rättigheter; flyktingkonventionen; CEAS; EU; Turkietöverenskommelsen; Turkietavtalet; principen om säkert tredjeland; principen om första asylland; safe third country;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den nya tillfälliga lagen avseende barns rätt till familjeåterförening : en utredning av svensk rätts förenlighet med barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikhail Atayev; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Familjeåterförening - en omöjlighet för gifta barn? - Om rätten till familjeåterförening vid förekomsten av barnäktenskap i förhållande till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Sörensen; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; migrationsrätt; barnkonventionen; barnets bästa; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreder jag vilken rätt gifta barn har att återförenas med sina föräldrar eller med sin make eller maka. Detta för att ur ett barnrättsperspektiv utreda om ett ingånget barnäktenskap begränsar barns rätt till familjeåterförening. LÄS MER