Sökning: "migrationsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet migrationsrätt.

 1. 1. Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Svending; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; internationell privaträtt; EU-rätt; familjerätt; migrationsrätt; internationella förpliktelser; barnäktenskap; erkännande; kritisk rättspositivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. LÄS MER

 2. 2. Onåbara rättigheter för människohandelsoffer? –Möjligheten för kvinnor som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål att beviljas uppehållstillstånd enligt svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Miller; [2020]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; kvinnor; uppehållstillstånd; skyddsbehov; asyl; medverkan i brottsutredning; betänketid; migrationsrätt; brottsofferperspektiv; genus.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fly eller illa fäkta? - När och hur desertörer från Syrien blir uteslutna skyddsstatus.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Uteslutande av skyddsstatus. Migrationsrätt. Brott. Brott mot mänskligheten. Krigsförbrytelser. Syrien. Desertörer. Den tillfälliga begränsningslagen. Utlänningslagen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tredjelandsmedborgares ställning på den svenska arbetsmarknaden : Särskilt om arbetstillståndets koppling till ett yrke och en arbetsgivare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Luna Särman; [2020]
  Nyckelord :migrationsrätt; arbetsrätt; arbetskraftsinvandring; arbetstillstånd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande i Sverige : Den tillfälliga lagen och MIG 2018:20 ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecka Heintz; Susanne Molander; Nermin Hassan; [2019]
  Nyckelord :Anhörighetsinvandring; Familjeåterförening; Sverige; Alternativt skyddsbehövande; uppehållstillstånd; anknytning; familjeliv; barnets bästa; migrationsrätt; tillfälliga lagen; MIG 2018:20;

  Sammanfattning : Antalet asylansökningar ökade markant under år 2015 vilket ledde till stora påfrestningar på såväl asylsystemet som de centrala samhällsfunktionerna. Till följd av flyktingströmmen infördes lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TUtlL). LÄS MER