Sökning: "migrationsteorier"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet migrationsteorier.

 1. 1. Arbetskraft från tredjeland - Ett naturligt experiment av reformens efftekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Hellström; Jeanette Larsson; [2014-09-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 15 december 2008 genomfördes en reform för arbetskraftsinvandring från tredje land i Sverige. Syftet med förändringen är att underlätta rekrytering utanför EU/EES och Schweiz för att minska bristen på arbetskraft. LÄS MER

 2. 2. Strävan efter ett bättre liv – En studie om varför människor migrerar till ett nytt land

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tajinder Singh; [2012]
  Nyckelord :sociala nätverk; social network; push pull; utvandrare; invandrare; immigrant; emigrant; utvandring; emigration; invandring; migration; immigration; chain migration; kedjemigration; familj; barn; boende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel, Strävan efter ett bättre liv, är tänkt att skildra immigranters önskan att erhålla bättre levnadsförhållanden i ett nytt land. Beroende på personliga målsättningar i migranters liv, kan ett bättre liv innebära att uppnå olika drömmar. LÄS MER

 3. 3. En framtid i Norrköping? : En kvantitativ undersökning av norrköpingsstudenters relation till staden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lina Forsberg; Amanda Sundberg; [2012]
  Nyckelord :Norrköpingsstudenter; mobilitet; immobilitet; insider-advantageteori; livscykelteori; förankring; samverkan;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker norrköpingsstudenters förankring i staden samt vilka faktorerstudenter finner viktiga vid valet av framtida bostadsort. Uppsatsen undersöker även detarbete och de insatser som bedrivs med och gentemot norrköpingsstudenter. LÄS MER

 4. 4. Östutvidgningens påverkan på familjeförsäkringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Per Håkansson; [2004]
  Nyckelord :Immigration; Familjeförsäkring; östutvidgning; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter östutvidgningen kan ha på den svenska familjeförsäkringen. Arbetet fokuserar på Polens inträde i EU och en eventuell polsk immigration till Sverige. LÄS MER