Sökning: "mijlöredovisning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mijlöredovisning.

  1. 1. Utveckling av miljöredovisningspraxis i svenska börsbolag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Dejwar Batti; Zarif Azim; [2015]
    Nyckelord :mijlöredovisning;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syfte-Syftet med denna studie är att kartlägga svenska börsbolagens praxisutveckling inom miljöredovisning. Studien har utgångspunkt i postulatet monetär enhet, postulatet redovisningsenhet och redovisningens kvalitativa egenskaperMetod-I denna studie har kvantitativ metod använts. LÄS MER