Sökning: "mikael ek"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mikael ek.

 1. 1. Webbdesigns inverkan på användarensförsta intryck : - Hur fångar man en användare?

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Mikael Ek; Jönsson Sigrid; [2022]
  Nyckelord :Trustworthiness; usability; web design; capturing a user; Trovärdighet; användbarhet; webbdesign; fånga användare;

  Sammanfattning : Det finns över 200 miljoner aktiva hemsidor till drygt 5 miljarder användare. I takt med attinternet har växt och utvecklingen gått kraftigt framåt har användare blivit mer kräsna överinnehållet på en hemsida. LÄS MER

 2. 2. Characterisation of Packaging Material Surfaces

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Andreas Ingelström; Mikael Ek; [2017]
  Nyckelord :packaging material; surface texture; focus variation; 3D measurement; pattern transfer; glossiness; friction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the packaging material (PM) becomes better defined from the results of technical development, its processing stages will be of greater complexity. The nip process is an example of one vital step in the lamination coating of PM, and this process is studied in the present thesis by analysing the surfaces of chill rollers (CR) and PM. LÄS MER

 3. 3. Studentbåge : utvecklandet av en webbapplikation för cykelförsäljning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :Joel Björck; Johanna Ek; Isac Ekberg; Emil Gunnarsson; Mikael Lietha; Gustaf Teneberg; Mikael Wulfcrona; Rasmus Öhrn; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med följande rapport är att beskriva erfarenheterna med designen och implementationen av en webbapplikation för e-handel. Arbetet genomfördes som en del av ett kandidatarbete, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola, av ett team bestående av åtta studenter. LÄS MER

 4. 4. Mervärdesskattegrupper : Neutralitet och EU-konformitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Ek; [2013]
  Nyckelord :Mervärdesskattegrupper; momsgrupper; Mål C-480 10; 6 a kap. ML;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hostile takeovers - motåtgärdernas påverkan på aktieägarnas aktievärde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Andreas Jansson; Mikael Häägg; [2007]
  Nyckelord :Hostile takeovers; fientliga företagsförvärv; företagsförvärv;

  Sammanfattning : Företagsförvärv är ett fenomen som på senare år ökat markant i Sverige. Med företagsförvärv menas att kontrollen över ett företag överförs från en aktieägargrupp till en annan. Ett sätt att förvärva ett annat företag är genom uppköp. LÄS MER