Sökning: "mikael jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden mikael jönsson.

 1. 1. Webbdesigns inverkan på användarensförsta intryck : - Hur fångar man en användare?

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Mikael Ek; Jönsson Sigrid; [2022]
  Nyckelord :Trustworthiness; usability; web design; capturing a user; Trovärdighet; användbarhet; webbdesign; fånga användare;

  Sammanfattning : Det finns över 200 miljoner aktiva hemsidor till drygt 5 miljarder användare. I takt med attinternet har växt och utvecklingen gått kraftigt framåt har användare blivit mer kräsna överinnehållet på en hemsida. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av suicidriskbedömning på psykiatrisk akutmottagning inom ramen för triagering

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mikael Jönsson; Louise Nielsen; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; Omvårdnad; Suicidriskbedömning; Sjuksköterskor; Triage;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en psykiatrisk akutmottagning behöver sjuksköterskan under begränsad tid, bedöma patienters risk för en suicidal handling. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever suicidriskbedömningar som svåra och belastande. LÄS MER

 3. 3. Skadeinsekters populationsdynamik i ett heterogent jordbrukslandskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Viktor Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Chemical pesticides have long been used to keep crops free from pests, but in modern agriculture biological control is viewed as a viable alternative to pesticides. The concept of biological control is to implement predators that feed upon the pests. LÄS MER

 4. 4. “Risk för att man gör för mycket, jag skriver inte ner mina tider.” En kvalitativ studie om hur skolledare arbetar med att säkerställa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för lärare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mikael Jönsson; Tove Franzén Holen; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; förebyggande arbetsmiljöarbete och förtroendetid;

  Sammanfattning : Den här studien är skriven inom Ledarskap och organisation på Urbana studier på Malmö universitet. Studien undersöker arbetsmiljö på en gymnasieskola i Malmö. Syftet med studien var att skapa förståelse för hur skolledare arbetar med den organisatoriska och social arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Examensarbete : Kombinerat munstycke

  M1-uppsats,

  Författare :Mikael Sytniowski; Oscar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER