Sökning: "mikael renberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mikael renberg.

 1. 1. Finns det samband mellan höft och ljumskproblem och rörlighet eller styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter?

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikael Renberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att jämföra om höft och/eller ljumskproblem (smärta och symptom) har något samband med rörlighet och/eller styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter och om det finns skillnader mellan ungdoms-, junior-, eller seniormålvakter. Frågeställningarna söker svar om självskattade höft och/eller ljumskproblem, styrka och rörlighet skiljer sig mellan grupperna. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters köpbeteende på Internet : En studie av återköpsbeteendet hos studenter på Umeå Universitet och Wright State University

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Mikael Lundberg; Petter Renberg; [2007]
  Nyckelord :Konsumentköpbeteende; Internet; Återköpsbeteende;

  Sammanfattning : Kunders beteende är viktigt att förstå för ett företag som säljer produkter eller tjänster. Då alltmer handel nu sker på Internet finns ett intresse i att utreda hur en kund agerar vid inköp i en webbutik. LÄS MER