Sökning: "mikael svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden mikael svensson.

 1. 1. Svensklärares förhållningsätt till flerspråkighet i svenskundervisningen : En enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Skov Pedersen; [2021]
  Nyckelord :svenska; flerspråkighet; transspråkande; modersmål; grundskola;

  Sammanfattning : I den svenska skolan går många elever med annat modersmål än svenska och tidigare forskning har visat att elevernas undervisning förbättras genom att eleverna får tillgång till hela sin språkliga förmåga (se exempelvis García & Wei, 2018; Svensson et al., 2018). Därför bör elevernas samtliga språk ges utrymme i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. HR-avdelningen – I huvudet på en medarbetare : En kvalitativ flerfallstudie om medarbetares uppfattning om HR-avdelningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hastlindh Max; Holm Philip; Svensson Niclas; [2021]
  Nyckelord :: HR-avdelning; HR; medarbetare; uppfattningar; legitimitet; förtroende; populärkultur; kommunikation;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor Thesis, Business Administration III, Organization 15 hp, 2FE78E, School of Economics at Linnaeus University of Kalmar, Spring 2021. Authors: Max Hastlindh, Philip Holm, Niclas SvenssonAdvisor: Annika SchillingExaminator: Mikael LundgrenTitle: The HR-department - In the head of an employee Purpose: The purpose of the study is to find out what perception’s employees have to HR-departments and what explanations which underlies these perceptions. LÄS MER

 3. 3. KUNSKAPER OM NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (NPF)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mikael Engdahl; [2020-06-01]
  Nyckelord :NPF; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är undersöka och därigenom ge en så bra bild som möjligt över hur mycket kunskap lärare i Borås stad har när det gäller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Syftet är vidare att ta reda på om de kan anpassa och inkludera på ett sätt som krävs av styrdokumenten med hjälp av den kunskap de har eller kan få med stöd av kompetent elevhälsa. LÄS MER

 4. 4. Conducting redox polymers for battery applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Strukturkemi

  Författare :Mikael Svensson; [2020]
  Nyckelord :Organic electrode materials; Sustainable battery chemistries; Energy storage;

  Sammanfattning : The near future will put a lot of demand on the increasing need for energy production and storage. Issues regarding the modern-day battery technology’s environmental benignity, safety and cost to sustain such demands thus serve as a huge bottleneck, necessitating the research into alternative electrochemical energy storage solutions. LÄS MER

 5. 5. Marknadsnotering och lönsamhetstillväxt : En studie om företags lönsamhetstillväxt på den svenska aktiemarknaden vid en marknadsnotering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jörgen Hansson; Mikael Oostindier; Jacob Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER