Sökning: "mikaela olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden mikaela olsson.

 1. 1. Flexibla detaljplaner

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mikaela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Flexibla detaljplaner;

  Sammanfattning : Ämnet som behandlas i rapporten är flexibla detaljplaner, vad som urskiljer dem från andradetaljplaner, hur flexibel en detaljplan får vara samt vilka för- och nackdelar flexibladetaljplaner innebär för de som arbetar med, förhåller sig till och omfattas av dem. ... LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av frivillig information i företagsårsredovisningar : En studie om svenska börsnoterade företag verksamma isjukvård- och teknikbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Nicklas Murmester; Mikaela Nyrén Olsson; [2021]
  Nyckelord :Annual reports; Voluntary information; Stakeholder; Årsredovisningar; Frivillig information; Intressenter;

  Sammanfattning : Till följd av ökad medvetenhet hos företagens intressenter förväntas företagoffentliggöra så kallad frivillig information i sina årsredovisningar för atttillfredsställa det ökade informationsbehovet. I bakgrund av detta har syftet medstudien varit att få en bättre inblick i utvecklingen av företags frivilligainformation i sina årsredovisningar. LÄS MER

 3. 3. Att möta sig själv och att bli den Andre : En intersektionell och postkolonial analys av Marissa Meyers Cinder och Scarlet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mikaela Olsson; [2021]
  Nyckelord :Cyborg; postkolonial teori; den Andre; intersektionalitet; Marissa Meyer; Cinder; Scarlet;

  Sammanfattning : This study examines power structures and oppression in the first two novels of the Lunar Chronicles by Marissa Meyer. Postcolonial theory and concepts as the Other/the other, and mimicry supplemented with an intersectional perspective are applied in the study. LÄS MER

 4. 4. Att förlora ett bröstUpplevelserna av livet efter mastektomi - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Agnes Esbjörnsson; Mikaela Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hiphop-artister, ortens sanningsbärare? : En kvalitativ studie om svenska hiphop-artisters syn på villkor i förorter och hur det skildras i deras musik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna-Albertina Habib; Mikaela Olsson; [2019]
  Nyckelord :suburbs; exclusion; hiphop; swedish artists; social movements; förort; utanförskap; hiphop; svenska artister; sociala rörelser;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine Swedish hiphop-artists’ view on conditions in the suburbs and to find out what their music represent, and to reach an understanding about whether social movements exist in suburbs. The study was based on qualitative interviews with hiphop-artists’ whose music had a connection to suburbs. LÄS MER