Sökning: "mikroarkeologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet mikroarkeologi.

 1. 1. Hällristningar och graffiti ur ett flerdimensionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Willie Nordström; [2019-06-18]
  Nyckelord :graffiti; graffitiarkeologi; mikroarkeologi; hällristningar; bildbruk; social praktik; symbolik;

  Sammanfattning : This essay compares Scandinavian rock carvings, from the bronze age (1700-500 BC) with modern day graffiti. The rock carvings are found in northern parts of Bohuslän and western parts of Västra Götaland on the Swedish west coast, and by the Mälaren on Sweden's east coast. LÄS MER

 2. 2. Hästen, trotjänare eller träl? : En osteologisk analys i mikroarkeologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Nathalie Bärgman; [2017]
  Nyckelord :Pathology; Horse; Microarchaeology; Skeletal lesions; Viking Age; Animalpatologi; Häst; Mikroarkeologi; Skelettförändringar; Vikingatid;

  Sammanfattning : Studies on work-related skeletal lesions are a vital part of answering questions about how animals were used by prehistoric populations. In Sweden, this sort of research has mainly been done on cattle. Horse (equus) bones are simply to uncommon to find and the osteometric methods are severely lacking. LÄS MER