Sökning: "mikrofinans"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet mikrofinans.

 1. 1. Mikrofinansiering - ett verktyg för jobbskapande : Hur har utvecklingen av mikrolån påverkat sysselsättningen i Bolivia?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Mikrolån; sysselsättning; fattigdom; Bolivia;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar utvecklingen av mikrolån och dess påverkan på sysselsättningen i Bolivia. Landet har en gedigen historia inom mikrofinans, vilket gör det till ett intressant område att undersöka. LÄS MER

 2. 2. How Women’s Economic Empowerment program affects financial literacy : A qualitative study from the Philippines

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Wide; Alice Wide Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Microfinance; Empowerment; Gender; Financial Literacy;

  Sammanfattning : Women’s empowerment and gender equality contribute to the achievement of a sustainable world according to United Nations and Agenda 2030. Previous research highlights the impact of microfinance program on women’s empowerment. Through a lack in previous research, the aim of this report emerged. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och "Village Savings and Loan Associations" i Uganda : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av VSLA-gruppers inverkan på deras livsomständigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Tilly Karlsson; [2018]
  Nyckelord :VSLA; microfinance; women; empowerment; rural Uganda; liberalism; postcolonial feminism; Human Rights Based Approach; VSLA; mikrofinans; kvinnor; empowerment; ugandiska landsbygden; liberalism; postkolonial feminism; Human Rights Based Approach;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to look in to how microfinance through the VSLAmodel has affected life circumstances of women in rural parts of Uganda. The study also examines whether participation in VSLA-groups leads to empowerment. The results have been derived from qualitative fieldwork, based on semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Born, Trained or Excluded Microentrepreneur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Eriksson; Madeleine Wollin; [2017]
  Nyckelord :Microentrepreneurship; Microfinance; Commercialization; Training; Sri Lanka; Mikroentreprenörskap; Mikrofinans; Kommersialisering; Träning; Sri Lanka;

  Sammanfattning : Purpose– The assumption that microcredit alone can contribute to worldwide povertyalleviation is debated, the opponents voicing the need of non-credit services in addition togive the poor access to capital. Social intermediation services are argued to be essential inmaking a difference in a time where the impact of microfinance itself has been reappraised inseveral studies. LÄS MER

 5. 5. Volontärturism : -En studie om volontärers engagemang i Kenya

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Sophie Myhr; Linda Beäff; [2014]
  Nyckelord :Volunteer; Tourism; Volunteer Tourism; Volunteer Tourist; Kenya; Turism; Volontärturism; Volontärturist; Volontär; Kenya;

  Sammanfattning : Denna uppsats uppmärksammar fenomenet volontärturism som anses vara mer utav en välgörande form av resa, där volontärer anmäler sig frivilligt att arbeta ideellt med olika projekt runt om i världen, en turismform som är ömsesidigt fördelaktig för båda parter. Volontärer reser själva eller med en organisation till olika länder för att erbjuda sin tid och hjälp i olika projekt, bland annat för att få erfarenhet och en upplevelse i retur. LÄS MER