Sökning: "mikrokontrollerstyrd laddare"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mikrokontrollerstyrd laddare.

 1. 1. Automatisk laddare för olika batterityper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Hasan Luaibi; [2018]
  Nyckelord :mikrokontrollerstyrd laddare; multikemisk batteriladdare; c 10 laddningsmetoden; digitalpotentiometer; laddningsalgoritm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The requirement for battery chargers that can charge different battery-types that have different chemical content has increased in recent years. A charger designed to charge lithium-based batteries cannot be used to charge nickel-based batteries. This is mainly due to the different chemistry of the batteries. LÄS MER

 2. 2. Energisystem för en robot i brandfarliga miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Dmitrij Maximenko; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetets mål är att ge ett förslag på en lämplig typ av batteri för explosionsfarlig miljö. Efter det skall en passande laddare dimensioneras och konstrueras. Ett passande energiöverföringssystem skall föreslås och i mån av tiden dimensioneras för att kunna försörja en robot med energi vid laddning i brandfarliga miljöer. LÄS MER