Sökning: "mikrostopp"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mikrostopp.

  1. 1. Kaffepaus : Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB

    M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Mimmi Isacson; Caroline Jonviken; [2019]
    Nyckelord :Downtime; short stoppages; micro stops; production; Driftstopp; produktionsstopp; mikrostopp; produktion;

    Sammanfattning : Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. LÄS MER