Sökning: "mikrostrip"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet mikrostrip.

 1. 1. Study of the effects of applying higher symmetries to printed filters

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jose Luis Medran del Rio; [2018]
  Nyckelord :Glide symmetry; printed filter; microstrip; higher symmetries; Glidsymmetri; tryckta filter; mikrostrip; högre symmetrier;

  Sammanfattning : In recent years, a new field of study has arisen around theapplication of the so-called higher symmetries to structures that werealready thought to be completely studied and with no room forimprovement in terms of benefits.There are two types of higher symmetries, named glide and twistsymmetries. LÄS MER

 2. 2. Spegeldämpande filter för L-band

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Tommy Ivarsson; [2007]
  Nyckelord :mikrostrip filter L-band combline commensurate;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras två olika konstruktionslösningar för ett spegeldämpande filter till en heterodynmottagare för L-bandet. Båda filtren är uppbyggda av distribuerade element i mikrostripsteknik. LÄS MER

 3. 3. Analys och förbättringsförslag för riktkopplardesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Alexander Regamey; [2005]
  Nyckelord :directional coupler; design of a directional coupler; stripline; microstrip; UMTS; riktkopplare; riktkopplardesign; stripline; mikrostrip; UMTS;

  Sammanfattning : Ericsson develops a new stripline directional coupler. Its design is described in appendix B and differs from the directional couplers Ericsson uses in current products. The new directional coupler will be used for transmission power measurement in future UMTS 3G base stations.The most important parts of directional coupler theory are presented. LÄS MER