Sökning: "mikrostruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet mikrostruktur.

 1. 1. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

 2. 2. Fabricability of a high alloy tool steel produced with LPBF, with a focus on part geometry

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Zulfaqar Abdelamir; [2021]
  Nyckelord :Addtive Manufacturing; Laser Powder Bed Fusion; High alloy Cold Work Tool Steel; Addtiv Tillverkning; LPBF; Höglegerat kallbearbetningsstål;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is a promising manufacturing process that provides that ability to fabricate components with complex geometries with relatively low lead times compared to other manufacturing processes. This allows for more freedom of design, as prototypes can easily be produced throughout the development process. LÄS MER

 3. 3. ”Datorn hjälper mig att skriva men det gör inte pennan” : Fallstudier av elevers skrivande i tvåklasser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annsofie Sköld; Sanna Maad; [2021]
  Nyckelord :: Skrivande; Årskurs 3; Elevtexter; Intervjuer; Elevtextanalys; Skrivförmåga; Skrivprocess; Skrivverktyg; ASL; Sandvikenmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att genom fallstudier i två klasser i årskurs 3 undersöka elevers skrivande och elevers uppfattningar om sitt skrivande utifrån berättande texter som de skrivit på datorn eller för hand. Syftet var även att undersöka hur lärare arbetar med skrivande i sina respektive klasser där den ena klassen fokuserar traditionella skrivmetoder, med utgångspunkt i att skriva texter för hand och den andra klassen fokuserar användandet av digitala skrivverktyg genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning) och Sandvikenmodellen. LÄS MER

 4. 4. Corrosion of additively manufactured magnesium alloy WE43 : An investigation in microstructure and corrosion properties of as built samples manufactured with Powder Bed Fusion-Laser Beam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Clarence Wahman; [2021]
  Nyckelord :Mangesium; WE43; corrosion; additive manufacturing; biodegradable implants; microstructure; surface roughness; Magnesium; WE43; korrosion; additiv tillverkning; resorberbara implantat; mikrostruktur; ytråhet;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis was conducted at Uppsala University and at Swerim AB. The study aims to broaden the knowledge about the corrosion of additively manufactured bioresorbable alloy WE43 in humanlike conditions for future applications. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan stress, kognition, hippocampus och vitsubstansbanor samt förändring över fem år

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Borgcrantz; Erik Thunberg; [2021]
  Nyckelord :stress; episodiskt minne; processhastighet; hippocampus; vitsubstansbanor;

  Sammanfattning : Aktuell studie syftar till att undersöka relationen mellan stress och episodiskt minne, processhastighet, hippocampusvolym och den vita substansens mikrostruktur. Därtill undersöktes huruvida hippocampusvolym och den vita substansens mikrostruktur medierar sambandet mellan stress och kognitiv funktion. LÄS MER