Sökning: "mikrotjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet mikrotjänster.

 1. 1. Migrating monolithic system to domain-driven microservices : Developing a generalized migration strategy for an architecture built on microservices

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Milan Languric; Leo Zaki; [2022]
  Nyckelord :Domain-Driven Design; monolithic architecture; microservices; serverless; cloud; Domän driven; monolitisk arkitektur; mikrotjänster; serverlös; moln;

  Sammanfattning : As monolithic software grows in complexity, they tend to reach a point where further improvements and maintenance become a significant burden. Therefore, Many organizations consider moving components of their systems into separate microservices. LÄS MER

 2. 2. Integrering av en regelmotor ur ett systemutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Daniel Loo; Miranda Ekersund Norman; [2022]
  Nyckelord :rule engine; microservices; business rules; mass customization; regelmotor; mikrotjänster; verksamhetsregler; massanpassning;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att bidra till kunskap till skapandet av en regelmotor för hanteringen av verksamhetsregler ur ett systemutvecklarperspektiv. Studien har utförts hos företaget Mobilaris som själva har identiferat ett potentiellt behov av verktyg för att på bättre sätt hantera verksamhetsregler. LÄS MER

 3. 3. Micro Frontends - Webbutvecklingens fallgrop eller silverkula : En jämförande kvantitativ surveyundersökning mellan Micro Frontends och monolitiska frontends

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mårten Lundberg; Erik Oldner; [2022]
  Nyckelord :Micro Frontends; micro services; monolith; backend; frontend; webb architecture; development; Micro Frontends; mikrotjänster; monolit; backend; frontend; webbarkitektur; utveckling;

  Sammanfattning : Micro Frontends är en ny mjukvarusystemarkitektur som påstås lösa många av problemen som drabbar monolitiska frontends med stora kodbaser. Den begränsade andelen forskning som undersökt konceptet har nått motsägelsefulla slutsatser kring arkitekturens effekt i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Tail Based Sampling Framework for Distributed Tracing Using Stream Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :G Kibria Shuvo; [2021]
  Nyckelord :Distributed Tracing; Microservices; Observability; Monitoring; Distribuerad spårning; mikrotjänster; observerbarhet; övervakning;

  Sammanfattning : In recent years, microservice architecture has surpassed monolithic architecture in popularity among developers by providing a flexible way of developing complex distributed applications. Whereas a monolithic application functions as a single indivisible unit, a microservices-based application comprises a collection of loosely coupled services that communicate with each other to fulfill the requirements of the application. LÄS MER

 5. 5. Recruit – an Adaptable Recruitment Platform

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Heynes; Ina Rickman; [2021]
  Nyckelord :Amazon Web Services; API; Microservices; Game; Recruitment.; Amazon Web Services; API; Mikrotjänster; Spel; Rekrytering.;

  Sammanfattning : The rapid growth of the tech industry has led to a deficiency of qualified developers. Employing developers with adequate skills requires accurate assessments of the candidates. Today, an abundance of tools exists that companies can use in their recruitment processes. LÄS MER