Sökning: "militär; ptsd"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden militär; ptsd.

 1. 1. Sjuksköterskor på insats : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under strid: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Muhrblom; [2020]
  Nyckelord :Influences; Military; Nursing; Nurse; War; Krig; Militär; Omvårdnad; Påverkan; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns minst 32 väpnade konflikter i världen just nu och genom FN samt NATO pågår det militära insatser. Sjuksköterskor har varit en del av försvarsmaktens arbete genom historien och är idag alltid en del av de insatserna försvarsmakten ansvarar för. LÄS MER

 2. 2. Effekter på palestinska kvinnors hälsa av att leva som flykting och under ockupation : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elisabeth Lundholm; [2016]
  Nyckelord :Palestinian; refugee-women; health; occupied Palestinian Territories; Lebanon; Palestinier; flyktingkvinnor; hälsa; ockuperade Palestinska territoriet; Libanon;

  Sammanfattning : Introduction: It’s estimated to be 4 573 185 Palestinians living as refugees 2014, since the start of the Israel-Palestine conflict in 1948. The third generation of Palestinians live without recognized citizenship and lack essential fundaments to achieve good health. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av internationella militära insatser : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Christopher Barber; Samuel Liljeqvist; [2014]
  Nyckelord :internationell militär insats; hälsa; PTSD; sjuksköterska; upplevelser; försvarsmakten;

  Sammanfattning : Att vara sjuksköterska och vara på internationell militär tjänstgöring innebär stora utmaningar. De utsätts för livshotande faror, samtidigt som de skall ta hand om svårt traumatiserade patienter. Denna litteraturstudie syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelser under internationell militär tjänstgöring. LÄS MER

 4. 4. Stigmatisering : upphov till mörkertal efter genomförd internationell militär insats?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Rikard Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :Stigma; veterans; PTSD; international military operations; cultural; Stigma; veteran; PTSD; internationell militär insats; kultur;

  Sammanfattning : Att söka stöd och hjälp efter internationell militär insats om det uppstått fysiska skador är för de flesta fullt naturligt och accepterat. Vid psykisk ohälsa är det tyvärr inte lika självklart att erkänna för sin omgivning att man behöver stöd och hjälp. LÄS MER