Sökning: "militär förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden militär förmåga.

 1. 1. Riverine Operations : ett utvecklande koncept

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Ohlsson Jesper; [2019]
  Nyckelord :riverine operations; amfibiekrigföring; tekniska system; militär förmåga;

  Sammanfattning : Climate change will most likely cause marine ecosystems and human living conditions to change in the areas bordering on the sea, rivers and its delta. As a result of these changes with significant resource shortages, there are obvious risks that conflicts arise between peoples' groups or other spheres of interest. LÄS MER

 2. 2. AI in Simulated 3D Environments : Application to Cyber-Physical systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Clément Sevy; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the past several years, UAVs (unmanned aerial vehicles) and autonomous systems in general, have become hot topics, both in academia and in industry. Indeed, the opportunities for the application of such technologies are vast, with the military and the infrastructure industry being the two most eminent cases. LÄS MER

 3. 3. Mindre staters utmaningar vid militär ryndkontroll

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Perers; [2018]
  Nyckelord :Rymdmaktsteori; Rymdstrategi; Militär rymdmakt; Mindre stater; Rymdkontroll;

  Sammanfattning : Teorier i rymdmakt och genomförandet av rymdkontroll har utvecklats mot stora stater med globala ambitioner. I denna studie genomförs en analys av en större och en mindre stats militära rymdkontroll där syftet med kontrollen är att försvara egna resurser och förneka en angripare i rymddomänen genom militära verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Det efterfrågade ledarskapet : En fallstudie om ledarskap på mellanchefsnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Jedborg; Sofia Westermark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för, samt ge eventuella förslag på utveckling av, de ledarkriterier som idag används vid urval av framtida chefer på mellanchefsnivå inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens (FM) krav på chefer på denna nivå framgår av styrdokumentet ”FM ledarkriterier”. LÄS MER

 5. 5. Counter Unmanned Aerial Systems, militär nytta med tekniska system för bekämpning av UAV

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Green; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Counter Unmanned Aerial Systems (CUAS) är namnet på förmågan att bekämpa UAV. I Försvarsmakten heter förmågan Anti-UAS. Den snabba utvecklingen av kommersiella UAV medför ökade hot mot Försvarsmaktens infrastrukturer och verksamheter. LÄS MER