Sökning: "militär godsterminal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden militär godsterminal.

  1. 1. Analys av en godsterminal hos Försvarsmakten

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

    Författare :Sara Johansson; Hector Clarin Larsson; [2021]
    Nyckelord :Godsterminal; militär godsterminal; effektivisering; 5S; godsflöden; logistik;

    Sammanfattning : En fungerande logistik är ett måste för att militära operationer ska kunna verkställas.Militär logistik är en komplex process där olika aktiviteter systematiskt och kontinuerligt stödjer Försvarsmaktens behov. För att samordna logistik för gods med känd destination kan en terminal användas. LÄS MER