Sökning: "militära allianser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden militära allianser.

 1. 1. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 2. 2. Hot, löften och alliansfrihet : En fallstudie av den svenska alliansfriheten 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Johnsson; Joakim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; alliance freedom; military alliances; military cooperation; threats; power; perception; Sverige; alliansfrihet; militära allianser; militära samarbeten; hot; makt; perception;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i skenet av ett allt mer spänt omvärldsläge. Vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna till den svenska alliansfria hållningen i perioden 2008-2017, där Sverige ingår militära samarbeten och gör tydliga solidaritetsförklaringar men samtidigt stint håller fast vid alliansfriheten. LÄS MER

 3. 3. Segerbegreppet i svensk diskurs : Analys av politisk retorik kring seger och förlust vid svenskt deltagande i en internationell insats

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Nicklas Folmerz; [2016]
  Nyckelord :Seger; Segerbegreppet; Strategisk kultur; Politisk retorik; Internationell; Nationell; Afghanistan;

  Sammanfattning : I nutid förefaller samtalet om seger och förlust vid användningen av det militära maktmedlet omformulerat till något annat än uttryck som seger och förlust. Detta kan upplevas som förunderligt, då målet med militärmakt borde vara konstant över tiden. LÄS MER

 4. 4. En västerländsk syn på säkerhet : En idéanalys av NATO:s och EU:s säkerhetspolitik från början av 90-talet fram tills idag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Larsson; [2016]
  Nyckelord :NATO; EU; Realism; Liberalism; Säkerhetspolitik; Idéanalys; Idealtyper; Militära allianser;

  Sammanfattning : Since the end of the Cold War, NATO has been forced to redefine its purpose in order to survive the end of the Soviet Union while the EU has developed its own defense policy. With the presumption that ideas change as a response to external factors, the aim of this study is to investigate if and how the ideas behind the security policies of NATO and the EU has changed since the beginning of the 90’s. LÄS MER

 5. 5. Sveriges militära allianser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Hagberg; [2015]
  Nyckelord :Sverige; alliansfrihet; säkerhetisering; Nato; EU; NORDEFCO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish foreign policy has long been dominated by a neutral and non-interventionist stance. During the Cold war, the Swedish position was highy appreciated by both East and West. But when the war ended, the nature of threats shifted. Threats emanated from the new political world order. LÄS MER