Sökning: "militärstrategisk doktrin"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden militärstrategisk doktrin.

 1. 1. Militärstrategisk kommunikation -Informationsmiljön - det nya slagfältet. : En bild säger mer än tusen ord. 

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Mikael Holm; Magnus Jirlind; [2019]
  Nyckelord :Militärstrategisk kommunikation; strategisk kommunikation; kommunikation; informationsmiljö; informationsoperationer; kommunikationstjänst.;

  Sammanfattning : Militärstrategisk kommunikation är ett framväxande område som har fått en allt större betydelse för Försvarsmakten. I Militärstrategisk doktrin från 2016 beskrivs militärstrategisk kommunikation som något viktigt och som ska användas för att lösa uppgifter i Försvarsmakten. LÄS MER

 2. 2. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Militärstrategisk doktrin : En kompass som behöver deriveras?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Paula Wallenburg; [2018]
  Nyckelord :Doktrin; doktrindilemma; diskurs; poststrukturalism; dekonstruktion; Jacques Derrida;

  Sammanfattning : En del av doktrinforskningen berör att doktriner som redskap för det militära har en rad disparata betydelser som är motsägelsefulla. Detta orsakar doktrindilemmat. LÄS MER

 4. 4. Fjärde generationens krigföring, kvalitativ innehållsanalys av en småstats försvarsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jesper Rhönnstad; [2018]
  Nyckelord :Fjärde generationens krigföring; icke-statliga aktörer; småstater; ledningsnivåer;

  Sammanfattning : The globalised world that we can see today bear with it many threats thus states must constantly keep up with developments to address these threats. This dissertation evaluates Sweden’s militärstrategisk doktrin 2012 and operativ doktrin 2014 as a general example for small states in their defence against fourth generation warfare (4GW). LÄS MER

 5. 5. Strategisk ledning - på riktigt? : Råder strategisk koherens mellan politisk och militär ledning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Per-Olof Nordin; [2018]
  Nyckelord :försvar; försvarspolitik; hot; militärstrategi; politik; statsvetenskap; strategi; Sverige; säkerhetspolitik; utrikespolitik;

  Sammanfattning : I Sverige under kalla kriget pratade inte politisk och militär ledning så mycket om strategi. Det fördes vissa strategiska resonemang i försvarsberedningar och -beslut, och det var ett ämne som officerare läste på sina skolor på sin höjd. LÄS MER