Sökning: "militärt försvar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden militärt försvar.

 1. 1. Drivmedelsförsörjning – En interorganisatorisk möjlighet eller utmaning : ”Det är det som är i tanken som räknas”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jonas Hedlöf; Johan Lenngren; [2019]
  Nyckelord :business sector; civil defence; fuel; inter organisational; military defence; Preem; supply; Swedish Armed Forces; Swedish Civil Contingencies Agency; Swedish Energy Agency; civilt försvar; drivmedel; Energimyndigheten; Försvarsmakten; försörjning; interorganisatorisk; militärt försvar; MSB; näringsliv; Preem; totalförsvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för det militära försvaret att kunna försörjas med drivmedel från näringslivet under ett väpnat angrepp. Vi har genomfört undersökningen utifrån dagens totalförsvarsförmåga som är under uppbyggnad sedan ett antal år tillbaka. LÄS MER

 2. 2. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER

 3. 3. Lär offentlig sektor vid återinstitutionalisering av policy? : En fallstudie av Sveriges totalförsvars återinstitutionalisering år 2013-2015 utifrån dess två primära representanter Försvarsmakten samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Angelica Bille-Bergman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk myndighetsstruktur baseras på de två byggstenarna demokrati och byråkrati där det sistnämnda ska verka som en invaggande trygghet för folket genom dess stabilitet och opartiskhet. (Regeringsformen, 1974) På så sätt ska ett ansvarsfullt hanterande av skattefinansierade medel tillses. LÄS MER

 4. 4. Interoperabilitet som förutsättning för gemensamma operationer : En analys av, för svenska Försvarsmakten styrande och inriktande dokument, utifrån Michael Codners teorier om interoperabilitet

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Per Lundbladh; [2016]
  Nyckelord :Interoperabilitet; gemensamma operationer; Codner; Sjöblom;

  Sammanfattning : Interoperabilitet som förutsättning för gemensamma operationer. En analys av, för svenska Försvarsmakten styrande och inriktande dokument,utifrån Michael Codners teorier om interoperabilitet. LÄS MER

 5. 5. IMPLEMENTERING AV FÖRSVARSBESLUT 15 UR ETT POLITISKT OCH MILITÄRT PERSPEKTIV

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Niemi; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I juni 2015 fattades ett nytt inriktningsbeslut för perioden 2016-2020 av riksdag och regering. Beslutet innebar en ominriktning till ett nationellt försvar som ytterst skall kunna möta ett väpnat angrepp, enskilt eller tillsammans med andra. En prioriterad målsättning är att öka den operativa förmågan i perioden. LÄS MER