Sökning: "militärt försvar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden militärt försvar.

 1. 1. Svensk och finsk strategisk kultur efter slutet av kalla kriget

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Oscar Lassenius; [2020]
  Nyckelord :strategisk kultur; normer; säkerhetspolitik; försvarspolitik; militärt våld; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Denna forskning i svensk och finsk strategisk kultur svarar på forskningsproblemet: hurdan strategisk kultur har Sverige och Finland påvisat efter slutet av kalla kriget och på vilket sätt skiljer dessa sig åt. Syftet med forskningen är att öka förståelsen av svensk och finsk strategisk kultur, belysa vilka skillnader det finns mellan dessa samt vad skillnaderna beror på. LÄS MER

 2. 2. Vehicle Integration between Carl-Gustaf M4 and Trackfire RWS : A concept study on mechanical solutions

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isabelle Dietmann; [2020]
  Nyckelord :Carl-Gustaf; Trackfire; Recoilless Rifle; Remote Weapon Station; Concept Study; Saab Dynamics;

  Sammanfattning : Saab Dynamics is a division of Swedish company Saab AB, offering solutions, products, and services for military defence. Included in the Saab Dynamics portfolio is the Carl-Gustaf recoilless rifle; a man-portable, reusable, anti-tank weapon system. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering och totalförsvaret : En policyanalys av försvarsberedningens politik mellan 1995 och 2019

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ludvig Martell; [2020]
  Nyckelord :WPR; Swedich Defence Commission; Risk Society; Total Defence; WPR; försvarsberedningen; risksamhället; totalförsvar;

  Sammanfattning : Risker är ständigt närvarande i våra liv. I samhället finns många funktioner för att hantera dessa risker. På nationell nivå har Sverige totalförsvaret som hantera risker riktade mot nationen. LÄS MER

 4. 4. Totalförsvarets gemensamma krisledningsförmåga i gråzon : en kvalitativ undersökning av ledningskoncept hos totalförsvarets stora aktörer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Patrik Råberg; [2020]
  Nyckelord :krisledning; ledning; interoperabilitet; totalförsvar; samverkan; samordning; ledningskoncept;

  Sammanfattning : Totalförsvaret består av ett militärt- och civilt försvar men ska tillsammans utgöra ett samlat försvar. Vid större olyckor eller konflikter kommer militära och civila insatser ske parallellt eller tillsammans. LÄS MER

 5. 5. Sveriges åtgärder mot det ryska militära hotet tre försvarsinriktningsperioder åren 2005-2020; balansering mot hotet eller inte? : En teoriprövande fallstudie av Stephen Walts hotbalanseringsteori, respektive Randall Schwellers teori om underbalansering

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Per Hård af Segerstad; [2020]
  Nyckelord :Stephen Walt; Randall Schweller; Balance of Power; Balance of Threat Theory; Under Balancing Theory; Military Metrics; Sweden; Case Study; Stephen Walt; Randall Schweller; Sverige; militära maktmedel; maktbalansteori; hotbalansteori; underbalansteori; Adam Liff; teoriprövning; fallstudie;

  Sammanfattning : Risken för krig ökar om stater inte vidtar åtgärder mot hot från andra stater. Samtidigt finns en otydlighet i form av att forskare har kommit till delvis kontrasterande slutsatser om vad stater verkligen gör när de utsätts för militära hot. Två välkända teorier på området säger emot varandra. LÄS MER