Sökning: "military alliances"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden military alliances.

 1. 1. Hybrida Hot i den Skandinaviska Geopolitiska Sfären, Finns en Samfälld Syn Mellan Sverige och Norge? : en teorikonsumerande fallstudie om svensk och norsk försvarspolitisk inriktning ur ett hybridkrigföringsperspektiv

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Christopher Geijer; [2019]
  Nyckelord :Hybridkrigföring; Hybrida Hot; Sverige; Norge;

  Sammanfattning : Hybrid warfare and hybrid threats today represent a fundamental political challenge. Within the world of security politics, international cooperation has become a central tool with which western nations face this threat. LÄS MER

 2. 2. Svensk organisatorisk interoperabilitet : och hur den förändrats under en period av ökade tekniska komplikationer inom NATO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Michael Causil; [2019]
  Nyckelord :organisatorisk interoperabilitet; NATO; Sverige; Kosovo; Afghanistan;

  Sammanfattning : NATO is keen to improve technical interoperability between participating nations. However, according to certain scholars, technical interoperability has been overestimated within the field and other important factors related to organisational interoperability are neglected. LÄS MER

 3. 3. Status konsolidering: Turkiet : En fallstudie om utmaningarna för en konsolideringsprocess i Turkiet.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rona Isabelle Aksak; [2019]
  Nyckelord :Turkey; Erdoğan; AKP; Linz Stepan; democracy; consolidation; civil society; political society; economic society; rule of law; state bureacracy;

  Sammanfattning : Turkey is one of the most powerful and influential nations in the Middle East with many important alliances, but what is the status of the democracy in the country? This thesis aims to explain the challenges towards a consolidation process in Turkey. A case study is used as a methodology and the research question is analysed with the help of the theoretical framework from Juan Linz and Alfred Stepans with their five consolidation arenas. LÄS MER

 4. 4. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 5. 5. Realism eller liberalism? Förklaringskraft i svenska försvarsbeslut : En fallstudie av koherens i strategi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Per Clementz; [2018]
  Nyckelord :Försvarspolitik; strategi; realism; liberalism;

  Sammanfattning : According to some scholars, realism and liberalism as theories are considered to have different explanatory power depending on what phenomenon in international relations they are set to examine. John J. LÄS MER