Sökning: "military alliances"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden military alliances.

 1. 1. Status konsolidering: Turkiet : En fallstudie om utmaningarna för en konsolideringsprocess i Turkiet.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rona Isabelle Aksak; [2019]
  Nyckelord :Turkey; Erdoğan; AKP; Linz Stepan; democracy; consolidation; civil society; political society; economic society; rule of law; state bureacracy;

  Sammanfattning : Turkey is one of the most powerful and influential nations in the Middle East with many important alliances, but what is the status of the democracy in the country? This thesis aims to explain the challenges towards a consolidation process in Turkey. A case study is used as a methodology and the research question is analysed with the help of the theoretical framework from Juan Linz and Alfred Stepans with their five consolidation arenas. LÄS MER

 2. 2. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Realism eller liberalism? Förklaringskraft i svenska försvarsbeslut : En fallstudie av koherens i strategi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Per Clementz; [2018]
  Nyckelord :Försvarspolitik; strategi; realism; liberalism;

  Sammanfattning : According to some scholars, realism and liberalism as theories are considered to have different explanatory power depending on what phenomenon in international relations they are set to examine. John J. LÄS MER

 4. 4. Hot, löften och alliansfrihet : En fallstudie av den svenska alliansfriheten 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Johnsson; Joakim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; alliance freedom; military alliances; military cooperation; threats; power; perception; Sverige; alliansfrihet; militära allianser; militära samarbeten; hot; makt; perception;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i skenet av ett allt mer spänt omvärldsläge. Vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna till den svenska alliansfria hållningen i perioden 2008-2017, där Sverige ingår militära samarbeten och gör tydliga solidaritetsförklaringar men samtidigt stint håller fast vid alliansfriheten. LÄS MER

 5. 5. The EU as a Security Actor - A Comparative Study of the EU & NATO between 2006 and 2014

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Alexander Marshall; [2017]
  Nyckelord :European Union; NATO; Military Expenditure; International Security; Neoliberal Institutionalism; Discourse Analysis; European Defence Agency; EU; EDA;

  Sammanfattning : NATO has provided security for the Western Hemisphere for more than half a century now and there is little doubt that it is one of the most successful security alliances the world has ever known. However, after the end of the Cold War, its future become increasingly uncertain, thus leaving space for other another security actor: the EU. LÄS MER