Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Afrikanska småstaters säkerhetsstrategiska alliansval

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Nitz; [2020]
  Nyckelord :war studies; small states; strategy; alliances; China; Africa; Botswana; krigsvetenskap; småstater; säkerhetsstrategi; alliansval; Kina; Afrika; Botswana;

  Sammanfattning : De nu rådande teorierna kring småstater och deras säkerhetspolitik har kritise- rats för att vara allt för knutna till västerländska och europeiska småstater. Den här forskningen har därför undersökt orsaker och motiv för en afrikansk småstat att välja att gå in i en allians. LÄS MER

 2. 2. Farliga förbindelser: Betydelsen av vänskap, status och suveränitet i diskussioner om svensk allianspolitik 1680–1683

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Viggo Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Tidigmodern utrikespolitik; Bengt Oxenstierna; Magnus Gabriel de la Gardie; Karl XI; vänskap; status; suveränitet; furstesamhälle; riksrådet; Early modern foreign policy; Charles XI of Sweden; friendship; sovereignty; society of princes; Swedish council of the realm; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The present study examines the discussions about alliance policy in the Swedish council of the realm 1680-1683. Taking issue with earlier research that has portrayed the Swedish foreign policy during this period in realist terms, the study instead uses the concepts of friendship, status and sovereignty to give context to the arguments used by the council when discussing alliance partners. LÄS MER

 3. 3. Alliansers påverkan på krigsutbrott? : En jämförande fallstudie på sexdagarskriget och femdagarskriget

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Rickard Weman; [2020]
  Nyckelord :military alliances; deterrence; war-onset; Strategi; säkerhetsdilemma; provocerande effekt;

  Sammanfattning : The Security Dilemma is a term generally used to denote the self- defeating aspect of the quest for a state to seek security. The steps that states take to increase security can be counterproductive because they might deepen the hostility between rivals and so lead to war rather than peace. One of these steps can be to join a military alliance. LÄS MER

 4. 4. Hybrida Hot i den Skandinaviska Geopolitiska Sfären, Finns en Samfälld Syn Mellan Sverige och Norge? : en teorikonsumerande fallstudie om svensk och norsk försvarspolitisk inriktning ur ett hybridkrigföringsperspektiv

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Christopher Geijer; [2019]
  Nyckelord :Hybridkrigföring; Hybrida Hot; Sverige; Norge;

  Sammanfattning : Hybrid warfare and hybrid threats today represent a fundamental political challenge. Within the world of security politics, international cooperation has become a central tool with which western nations face this threat. LÄS MER

 5. 5. Svensk organisatorisk interoperabilitet : och hur den förändrats under en period av ökade tekniska komplikationer inom NATO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Michael Causil; [2019]
  Nyckelord :organisatorisk interoperabilitet; NATO; Sverige; Kosovo; Afghanistan;

  Sammanfattning : NATO is keen to improve technical interoperability between participating nations. However, according to certain scholars, technical interoperability has been overestimated within the field and other important factors related to organisational interoperability are neglected. LÄS MER