Sökning: "military alliances"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade orden military alliances.

 1. 6. Hot, löften och alliansfrihet : En fallstudie av den svenska alliansfriheten 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Johnsson; Joakim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; alliance freedom; military alliances; military cooperation; threats; power; perception; Sverige; alliansfrihet; militära allianser; militära samarbeten; hot; makt; perception;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i skenet av ett allt mer spänt omvärldsläge. Vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna till den svenska alliansfria hållningen i perioden 2008-2017, där Sverige ingår militära samarbeten och gör tydliga solidaritetsförklaringar men samtidigt stint håller fast vid alliansfriheten. LÄS MER

 2. 7. The EU as a Security Actor - A Comparative Study of the EU & NATO between 2006 and 2014

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Alexander Marshall; [2017]
  Nyckelord :European Union; NATO; Military Expenditure; International Security; Neoliberal Institutionalism; Discourse Analysis; European Defence Agency; EU; EDA;

  Sammanfattning : NATO has provided security for the Western Hemisphere for more than half a century now and there is little doubt that it is one of the most successful security alliances the world has ever known. However, after the end of the Cold War, its future become increasingly uncertain, thus leaving space for other another security actor: the EU. LÄS MER

 3. 8. Fredstida spionage i militära avtal - En folkrättslig studie av NATO SOFA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Wallgren; [2016]
  Nyckelord :Folkrätt; Public International Law; NATO SOFA; Spionage; Funktionalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fredstida spionage har länge varit ett debatterat område inom folkrätten. Det är dock tämligen oklart om verksamheten har någon legal förutsättning i de folkrättsliga källorna. Stater utövar spionage kontinuerligt vilket bidrar till ytterligare förvirring på området. LÄS MER

 4. 9. The Impact of Social Movements: A study of Brazil's 2013 Protests

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Borelli; [2016]
  Nyckelord :social movements; Brazil; political process theory; Movimento Passe Livre;

  Sammanfattning : In June 2013, Brazil saw a resurgence of its nation wide social movement, the size of which had not been seen for little over 20 years, since the fall of its military dictatorship. The mobilizations began by demanding a R$0.20 decrease in transportation fare costs, but soon its demands evolved into better public policy and anti-corruption measures. LÄS MER

 5. 10. Militärt alliansfritt : en svensk tradition eller ett strategiskt säkerhetspolitiskt val?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Haarala; [2016]
  Nyckelord :Politiska allianser; Militär alliansfrihet; Liberalism; Realism; Förklaringskrafter.;

  Sammanfattning : This study aims to theory tentatively, with the basis taken from liberalism and realism, analyze and compare the factors underlying contemporary Swedish security policy, to work in political alliances while Sweden choose to be military non-aligned. The period in the study covers the years 2009-2016. LÄS MER