Sökning: "military independence"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden military independence.

 1. 1. Mer än bara en militärövning : En kvalitativ analys av regeringens lagrådsremiss gällande samförståndsavtalet för värdlandsstöd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jovic Daniel; [2019]
  Nyckelord :NATO; military independence; Aurora 17; military defence; Sweden; rational choice; cooperation; Nato; alliansfrihet; Sverige; Aurora 17; samarbete; rational choice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. SVERIGES FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSPOLITIK I FÖRÄNDRING, FRÅN LIBERALISM TILL REALISM?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tobias Wallin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish government states that the security policy situation in the region has changed in the last decade, mainly due to Russia's increasingly aggressive actions in Europe. In this study liberalism and realism are used to investigate how Sweden has chosen to safeguard its state security in this period. LÄS MER

 3. 3. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran at 40. A discourse analyis.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Siavosh Bigonah; [2019]
  Nyckelord :Islamic Republic of Iran; discourse analysis; foreign policy; dialogue; security networking; peace; resistance;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från det outredda faktum att den Islamiska republiken Iran (IRI) har kunnat driva fram sin agenda för självständighet och suveränitet från imperialistiskt och kolonialt ärvda dominansstrukturer. Denna agenda som är baserad på en militant diskurs om motstånd och fred har möjliggjort för IRI att exponentiellt vinna regionalt och internationellt inflytande trots sin brist på militär och ekonomisk hård makt. LÄS MER

 4. 4. Ett enat Irak - en förlorad dröm? : En jämförande fallstudie om förutsättningarna för ett konsociationellt Irak

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Såma Salih; [2019]
  Nyckelord :Iraq; consociationalism; pluralistic; Lijphart; independence; KRG; sunni; shia; Irak; konsociationalism; pluralistisk; Lijphart; självständighet; KRG; sunni; shia;

  Sammanfattning : Frågan om ett enat Irak har sedan en tid tillbaka diskuterats av såväl irakiska som utländska politiker, inte minst efter att de USA-ledda militära trupperna avtog och lämnade landet under 2011. Däremot har det varit svårt att uppnå ett enat irakiskt samhälle, sett till det faktum att landet består av många olika religiösa och etniska fraktioner som driver olika politiska agendor. LÄS MER

 5. 5. Peacekeeping: a choice between stability and peace? A study on the effects of peacekeeping on peacemaking in the India-Pakistan Conflict

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Määttänen; [2018]
  Nyckelord :Peacekeeping; Peacemaking; India-Pakistan Conflict; UNMOGIP; United Nations Military Observer Group in India and Pakistan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study has the ambition to illuminate the relationship between peacekeeping and peacemaking. J.Michael Greig and Paul F. Diehl found in their study “Peacekeeping-Peacemaking dilemma” an interesting connection between the presence of a peacekeeping force and the failure of peacemaking process. LÄS MER