Sökning: "military service"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden military service.

 1. 1. Veteranpolitik : En komparativ fallstudie om veteraners socialrättsliga och politiska ställning i Sverige och USA

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nicole Stula; [2020]
  Nyckelord :Veterans; USA; Sweden; Social policy; Welfare policy; Veteran policy; International military service; Welfare state; Comparative case study; Social and economical benefits; Veteraner; USA; Sverige; Socialpolitik; Välfärdspolitik; Veteranpolitik; Internationell militär insats; Välfärdsstat; Komparativ fallstudie; Sociala och ekonomiska förmåner;

  Sammanfattning : By using a comparative case study, this study examines Swedish and American veterans' conditions after completed overseas deployment. This by comparing veterans' legal and political status and identifying the social and economic benefits specifically aimed at veterans. LÄS MER

 2. 2. Hur upplevs kraven för jägarsoldaten i Försvarsmakten möta framtida behov? : en kvalitativ studie om förberedelse, träning och kompetensutveckling ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Annika Öhrner Lindén; [2020]
  Nyckelord :elite military training; female rangers; physical standard; mental robustness; militära jägarförband; kvinnliga jägarsoldater; militär träning; mental robusthet;

  Sammanfattning : When the nature of future conflicts and crisis change, new demands will require innovated military skills and capabilities. It is crucial that military training, with its various rolls and functions, constantly are updated to meet changing needs. LÄS MER

 3. 3. En attraktiv arbetsgivare behåller sin personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Försvarsmakten; yrkesofficer; motivationsfaktorer; Swedish armed forces; the professional soldier; motivation factors; retention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the last twenty years, the Swedish military has been drastically reduced in size and capability. The conscription service was discontinued which made retaining personnel difficult. The service was reinstated nine years later due to the geopolitical instability around Sweden and the national goal to double personnel by 2035. LÄS MER

 4. 4. Svensk helikopterkapacitet för statlig sjö- och flygräddning - Faktorerna och aktörerna bakom 2000-talets omstruktureringar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Peter Krönvik; [2019]
  Nyckelord :Omstrukturering; Sjöfartsverket; Sjö- och flygräddningshelikoptrar; Försvarsmakten; Norrlandsflyg AB; Allison Zelikow; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order for civilian shipping and aviation to be able to operate within Swedish areas of responsibility, an absolute prerequisite is that the state must maintain a well-functioning sea and air rescue service. This requires constant, thorough surface coverage, year round and around the clock with qualified helicopter resources. LÄS MER

 5. 5. Att peka med hela handen eller inte? : En kandidatuppsats om gruppchefers syn på och upplevelser av ledarskap i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Astrid Amtén Skage; [2019]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; leadership; destructive leadership; squad leader; soldiers; work satisfaction;

  Sammanfattning : On July 1, 2010, the Swedish Armed Forces made the biggest organizational change in over 100 years when the mandatory military service (conscription) was deactivated and replaced with an all-volunteer force. With this, a whole new profession was introduced in Sweden, the employed soldier. LÄS MER