Sökning: "military strategic doctrine"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden military strategic doctrine.

 1. 1. Hybrida Hot i den Skandinaviska Geopolitiska Sfären, Finns en Samfälld Syn Mellan Sverige och Norge? : en teorikonsumerande fallstudie om svensk och norsk försvarspolitisk inriktning ur ett hybridkrigföringsperspektiv

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Christopher Geijer; [2019]
  Nyckelord :Hybridkrigföring; Hybrida Hot; Sverige; Norge;

  Sammanfattning : Hybrid warfare and hybrid threats today represent a fundamental political challenge. Within the world of security politics, international cooperation has become a central tool with which western nations face this threat. LÄS MER

 2. 2. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Att hitta akilleshälen : sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Magnét; [2018]
  Nyckelord :Center of Gravity analysis; Critical vulnerabilities; Systems analysis; Operational planning; Tyngdpunktsanalys; kritiska sårbarheter; systemanalys; operativ planering;

  Sammanfattning : Enligt gällande västliga militära planeringsdoktriner, inklusive den svenska som den formuleras i Svensk planerings och ledningsmetod (SPL), är tyngdpunktsanalyser av såväl motståndaren som den egna sidan avgörande steg i planeringsprocesserna på både strategisk och operativ nivå. Tyngdpunkten kan anfallas eller påverkas direkt eller indirekt, i det ideala fallet genom att slå mot kritiska sårbarheter. LÄS MER

 4. 4. Militärstrategiska doktriner, en verktygslåda för fredliga och krigande småstater? : En fallstudie av IDF Official Strategy 2015

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Sävland; [2018]
  Nyckelord :IDF; IDF Official Strategy 2015; Høiback; Auktoritet; Kultur; Teori;

  Sammanfattning : Israel has fought over 20 wars or conflicts since 1948. Israeli doctrines have always been classified, until recently. For the very first time ever the IDF released a public version of the IDF Official Strategy in 2015. The problems of small state doctrines are two-folded. LÄS MER

 5. 5. Hybridkrigföringens hantverk: En fallstudie om Krimkrisen 2014

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Gärtner; [2018]
  Nyckelord :maktutövning; annektering; hybridkrigföring; maskirovka; ryssland; ukraina; krim.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to connect the theoretical concept of Hybrid Warfare, with the Russian military doctrine, and the historical deception concept of Maskirovka, in a case study, analysing the Russian annexation of the Crimea peninsula in 2014. Hybrid warfare has been an intensely debated topic, where a good many scholars claiming it to be neither an entirely new concept, nor a helpful analytical perspective for war studies. LÄS MER