Sökning: "miljöåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet miljöåtgärder.

 1. 1. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 2. 2. Miljöåtgärders påverkan på vattenkraftens elproduktion och reglerförmåga

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emeline Malaussene; Simon Sandkvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydropower is predicted to have a continued significant role in the future energy system thanks to itsfossil-free electricity production and ability to regulate production according to demand. However,there is a conflict between hydropower plants and the surrounding ecosystems. LÄS MER

 3. 3. "The importance of the right material" : En multimodal kritisk diskursanalys av friluftsföretagen Fjällräven, Haglöfs och Houdinis hållbarhetskommunikation på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ludvig Wiberg; Pontus Dahl; [2022]
  Nyckelord :sustainability; multimodal critical discursive analysis; greenwashing; Instagram; Fjällräven; Haglöfs; Houdini; green marketing; branding; hållbarhet; multimodal kritisk diskursanalys; greenwashing; Instagram; Fjällräven; Haglöfs; Houdini; grön marknadsföring; varumärkesbyggande;

  Sammanfattning : Klädföretagen Fjällräven, Haglöfs och Houdini är ledande inom den svenska friluftsbranschen och toppar Sustainable Brand Index lista över de, enligt konsumenterna, mest hållbara friluftsföretagen. Trots dessa topplaceringar går det inte att bortse från det motsägelsefulla i att företagen producerar kläder, som är skadliga för den natur de är ämnade att användas i – till en målgrupp som värnar om miljön. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhet hos SMF som hållbarhetsredovisar? : Inom branscherna tillverkning & industri, partihandel och transport

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Forslund; Frida Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; SMF; Lönsamhet; ISO 14001; OLS; tillverkning och industri; partihandel; transport;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka om det föreligger ett samband mellan hållbarhetsredovisning och lönsamhet hos svenska små och medelstora företag (SMF). Studien avser vidare att enbartinkludera svenska SMF inom branscherna tillverkning och industri, partihandel och transport. LÄS MER

 5. 5. Rådgivning och behandling av innekissande katter inklusive användandet av psykofarmaka : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nellie Gabrielsson; Sanna Jonsson; [2021]
  Nyckelord :beteendeproblem; djurhälsopersonal; djuromvårdnad; katt; miljöåtgärder; psykofarmaka; urinering; urineringsmönster;

  Sammanfattning : När katter inte är nöjda med något i sin omgivning kan de börja kissa utanför lådan. Detta problembeteende är en vanlig anledning till att djurägare tar sina katter till veterinären. LÄS MER