Sökning: "miljööverträdelser"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet miljööverträdelser.

 1. 1. När bolag begår ansvarslösa handlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Forsberg; Frida Wallentheim; [2020]
  Nyckelord :miljööverträdelse; social överträdelse; CSR; ägarstruktur; eventstudie; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur den svenska kapitalmarknaden reagerar på offentliggörandet av informationen om att ett bolag begått en miljööverträdelse eller social överträdelse genom att studera den abnormala avkastningen för ett sådant event. Vidare undersöks det huruvida ett bolags ägarstruktur har en påverkan på den abnormala avkastningen. LÄS MER

 2. 2. Är aktieägare känsliga för offentliggörandet av ansvarslösa handlingar? : En eventstudie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madelene Andersson; Linnea Resare; [2018]
  Nyckelord :ansvarslösa handlingar; miljööverträdelser; sociala överträdelser; negativ effekt; fördröjd effekt; intressentteorin; effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Företag handlar emellanåt ansvarslöst gällande miljömässiga och sociala aspekter vilket skapar reaktioner hos intressenter, däribland aktieägare. Tidigare studier på den amerikanska aktiemarknaden har funnit att aktiekursen påverkas negativt vid offentliggörandet av ansvarslösa handlingar. LÄS MER

 3. 3. En empirisk studie av miljösanktionsavgifterna som styrmedel på kommunal nivå.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Norlander; [2009]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som åläggs vid överträdelser av bestämmelser i miljöbalken. I förarbetena till miljöbalken framhålls vikten av att miljösanktionsavgifterna blir ett effektivt styrmedel och att det blir enklare att utnyttja möjligheten att besluta om miljösanktionsavgift. LÄS MER