Sökning: "miljö flödesschema"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden miljö flödesschema.

 1. 1. Office Recycling : Analys utifrån Triple Bottom Line

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Torun Axelius; Josefine Hellström; Jessie Torpner; Yvonne Trinh; Karin von Greyerz; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Office Recycling Sverige AB efterfrågade en hållbarhetsrapport som kan användasinom företaget men även mot kunderna. I studien analyserades processer i företagetför att undersöka och kunna optimera verksamheten där resultatet sedan kan användassom underlag till en hållbarhetsrapport. LÄS MER

 2. 2. Nollalternativet vid förnyad koncession för kraftledningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Gunilla Gabrielsson; Isabelle Blomqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att analysera problematiken med nollalternativet vid ansökan om koncessionsförlängning för kraftledningar. Frågan väcktes på Sweco Energuide AB när de arbetade med ett koncessionsärende för kraftledningar och en medarbetare tog upp ämnet till diskussion hur formuleringen egentligen bör se ut vad gäller konsekvensen av en icke-förnyad koncession, vilket är innebörden av nollalternativet. LÄS MER

 3. 3. Femmilsradie : Hållbar möbelproduktion

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

  Författare :Lith Erik; Hannes Lundin; [2012]
  Nyckelord :Within a range of fifty kilometers; a strategy for sustainable furniture production; furniture; production; sustainable; fifty; kilometers; strategy; recycling; Femmilsradie; Fem mils radie; hållbar; möbelproduktion; miljö; eko; ekologisk; närproducerat; lokalproducerat; närproduktion; lokalt; ekonomi; social; förnyelsebar; återvinning;

  Sammanfattning : Hållbarhet handlar om att främja välfärd nu, och i all tid framöver, genom att ta hänsyn till egologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar om att tillgodose dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina. LÄS MER

 4. 4. Standardisering av ständigt varierande processer på IKKAB En fallstudie inom energi och elkraft

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Claes Svensson; Linus Johansson; [2011]
  Nyckelord :ISO 9001; ISO 14001; gapanalys; flödesschema; ledningssystem; kvalitet; miljö; kvalitetskriterier;

  Sammanfattning : Företag i konsultbranschen arbetar med många olika kunder på samma gång och man har kontakt med mycket olika människor över tiden. Detta kan skapa problematik i kommunikationen vilket i sin tur i värsta fall kan leda till otillräckliga resultat och icke nöjda kunder. LÄS MER

 5. 5. Sömnkvalité hos patienter : Vilka faktorer påverkar sömnen under sjukhusvistelsen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Mimoza Bytyqi; Gabriella Skanshed; [2011]
  Nyckelord :Sleep; patient; hospital; environment; nursing; Sömn; patient; sjukhus; miljö; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnen har en viktig betydelse för hälsan hos både friska och sjuka individer. Under sjukhusvistelsen upplever patienter besvär med sömnen och dessa besvär underskattas ofta av sjukvårdspersonalen. LÄS MER