Sökning: "miljö snö"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden miljö snö.

 1. 1. Mikroskräp i urban miljö : Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lovisa Renberg; [2019]
  Nyckelord :Microplastics; Fibres; Atmospheric deposition; Urban impact; Mikroskräp; Fibrer; Atmosfärisk deposition; Urban påverkan;

  Sammanfattning : Mikroskräp, vilket är partiklar mindre än 5 mm, kan exempelvis bestå av textilfibrer, plast-, gummi-, väg- och förbränningspartiklar. Partiklarna sprids i miljön på grund av mänskliga aktiviteter och problemet är internationellt uppmärksammat, speciellt för mikroplaster där många vetenskapliga studier har gjorts. LÄS MER

 2. 2. Spridning av granulat från konstgräsplaner : En materialflödesanalys i Huddinge kommun

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Gemvik; Emma Linder; [2018]
  Nyckelord :Granulate; artificial turf; football; Granulat; konstgräs; fotboll;

  Sammanfattning : Mikroplaster är ännu ett relativt outforskat område, dess risker för miljö och för människans hälsa är fortfarande till en del okänt. Det finns även relativt lite studier kring spridning av mikroplaster på land, därtill är nedbrytningstiden för plast väldigt lång i naturliga miljöer. LÄS MER

 3. 3. Utomhuskontor som arbetsplats : undersökning om funktion, användning och utformning av ett befintligt utomhuskontor

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Lundström; [2018]
  Nyckelord :utomhuskontor; användning av utomhuskontor; årstidsanvändning; dagsljus; utformning;

  Sammanfattning : Människor som arbetar inomhus under större delen av sin arbetsdag får, speciellt under vinterhalvåret, en minimal tillgång till direkt dagsljus, vilket kan påverka välmående och hälsa. Många av våra biologiska system i kroppen styrs av ljus-och mörkermönster. LÄS MER

 4. 4. ETT GESTALTNINGSFÖRSLAG FÖR NYA BOSTÄDER GENOM VERTIKAL FÖRTÄTNING : Utifrån lämplighetsanalys för vertikal förtätning, gestaltningspriciper samt plats- och mikroklimatsanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Niklas Soldemyr; Andreas Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :Urban microclimate; Vertical densification; Rooftop architecture; Apartments addition; Våningspåbyggnad; Urbant mikroklimat; Arkitektur; Bostäder;

  Sammanfattning : Den befolkningstillväxt som sker idag skapar utmaningar för det befintliga bostadsbeståndet och vår bostadsförsörjning. För att klara tillväxten bygger vi våra städer tätare och högre vilket skapar både möjligheter och utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Gummigranulat på konstgräsplaner - en miljörisk till följd av spridning via dagvattensystemet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nikoline Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Gummigranulat Dagvatten Konstgräsplan Miljöbalken Mikroplast; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Artificial football fields contains rubber granulate wich tends to disappear from the fields and into the environment via the storm water system. The number of football fields made of artificial turf in Sweden is increasing. LÄS MER