Sökning: "miljö tal"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden miljö tal.

 1. 1. Hur talar Göteborgs statyer till stadens andraspråksinlärare? En semiotisk studie som utforskar språkinlärning i det språkliga landskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Patricia Amarill László; [2018-07-04]
  Nyckelord :språkligt landskap; semiotiska tecken; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : ”every space and place in the world becomes readable or interpretable as a classroom” (Soja, 2004:xi i Malinowski 2015:106)Syftet med denna studie är att stödja och underlätta andraspråksinlärares språkutveckling genom att upptäcka nya, väl fungerade studiemiljöer. Elever och lärare utforskar tillsammans och observerar det språkliga landskapet som språkutvecklande arbetsmiljö, sedan analyseras det hur denna miljö bidrar till målspråkets inlärning. LÄS MER

 2. 2. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER

 3. 3. Studie om en förbättrad taluppfattning i klassrum med avseende på barn med cochleaimplantat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Love Klasson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett barn med grav hörselskada eller dövhet kan få ett cochleaimplantat inopererat, vilket hjälper barnet att kunna höra. Med ett cochleaimplantat har barnet fortfarande svårt att uppfatta tal, speciellt i en högljudd miljö som ett klassrum. LÄS MER

 4. 4. Kritiska aspekter vid utveckling av en god taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jessica Sjövall; [2018]
  Nyckelord :Number Sense; critical aspects; Taluppfattning; taluppdelning; kritiska aspekter; målorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Framförvarande arbete är en systematisk litteraturstudie som syftar till att identifiera kritiska aspekter relaterat till taluppdelning vid utveckling av en god taluppfattning, huvudsak i årskurs 1-3. Kritiska aspekter innebär att elever uppfattar samma lärandeinnehåll på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Slakthusets Lärocenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Fanny Frykberg Wallin; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; lärocenter; gymnasieskola; komplementbyggnad;

  Sammanfattning : Slakthusområdet är ett av Stockholms två handelsområden och består av ett antal tegelbyggnader från tidigt 1900-tal, och fungerar idag som en handelsplats för köttmarknaden. Denna plats planeras att få en ny funktion, genom ett antal nya gymnasieskolor. LÄS MER