Sökning: "miljö utveckling samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden miljö utveckling samhället.

 1. 1. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln. - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikarsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 2. 2. För barnen och klimatet – En studie av barnkonventionen och klimatförändringen i svenska kommuner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Li Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :climate change; children’s rights; United Nations Convention on the Rights of the Child; Child Friendly Cities; municipalities; Sweden; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children’s rights are affected by climate change in numerous ways but few research studies on the subject have been conducted in Swedish municipalities. The objectives of this study have therefore been to assess the impact on children’s rights due to climate change in Sweden and the influence of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) on climate policies and measures in Swedish municipalities. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutstudenters kunskap och attityder till hållbar utveckling : En kvantitativ enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Hanna Persson; Malin Hernstål; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hållbar utveckling; Miljö; Utbildning; WFOT;

  Sammanfattning : Bakgrund Hållbar utveckling har ett ökande fokus i samhället. Dagligen nämns det i samhällsdebatten och media om åtgärder för att främja och upprätthålla välståndet i en värld som hela tiden påminns om den pågående klimatförändringen. LÄS MER

 4. 4. Förmågor utvecklade genom projektarbete inom Teknik1 i förhållande till CDIO : Förmågor och färdigheter som utvecklas i förhållande till CDIO-modellen, genom projektarbete i gymnasiekursen Teknik1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Priya Ravindranath; [2021]
  Nyckelord :Technology 1; Upper secondary school; CDIO-concept; CDIO-syllabus; project work and group work; skills and capabilities; learning outcomes; student’s perspective; teacher’s perspective; Teknik 1; gymnasieskolan; CDIO-modellen; CDIO-kursplanen; lärandemål; projekt- och grupparbete; förmågor och färdigheter; elevperspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens värld har samhället blivit beroende av teknik och de flesta yrken använder teknik iolika konstellationer. Med alltmer teknisk utveckling har kompetenskraven och arbetsmetoderna förändrats. Det som tidigare upplevdes som ett ingenjörsmässigt sätt att arbeta har nu blivit ett allmänt sätt att arbeta. LÄS MER

 5. 5. Lokalt klimatarbete med ett konsumtionsbaserat perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Agnes Werner; [2021]
  Nyckelord :Lokalt klimatarbete; konsumtionsbaserad; konsumtionsbaserad utsläppsinventering; kommuner; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Local governments (LG) have been given a key role in the work of reducing greenhouse gas (GHG) emissions. To find the local drivers of GHG emission LG can develop an inventory that accounts for all the emissions associated with the municipality. LÄS MER