Sökning: "miljöaltruism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet miljöaltruism.

  1. 1. Lönsamhet, legitimitet och miljö : En kvalitativ studie om organisationers motiv till att göra miljövänliga val

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Julia Sipola; Mikaela Gustafsson; [2018]
    Nyckelord :miljö; legitimitet; lönsamhet; organisationers motiv; resultatorienterad; miljöaltruism;

    Sammanfattning : Världen står idag inför påtagliga klimatförändringar som ständigt blir värre, samtidigt som mänskligheten strävar efter att uppnå en högre levnadsstandard. Detta syns även på organisationsnivå då krav om snabb lönsamhetsgenerering och att ta sitt ansvar mot miljön skapar motsättningar vid val av miljövänliga lösningar i organisationer. LÄS MER