Sökning: "miljöarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade ordet miljöarbete.

 1. 1. Vad händer med hållbarhet i en akut situation? : En kvalitativ intervjustudie på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen vid Vrinnevisjukhuset I Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mathias Björkman; Emma Fridh; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Barriers; Enablers; Sweden; Healthcare; Economy; Administration; Communication; Education; Recycling and Disposable items; Barriärer; Möjliggörare; Sverige; Sjukvård; Ekonomi; Administration; kommunikation; utbildning; återvinning och engångsartiklar.;

  Sammanfattning : Sverige är världsledande när det kommer till sjukvård och när det kommer till sopsortering men vad händer när dessa styrkor kombineras? Kan det skilja sig i uppfattningar bland vårdpersonal på ett svenskt sjukhus, samt hur ser uppfattningarna ut avdelningarna emellan. Denna studie syftar till att granska barriärer och möjliggörare för miljöarbetet på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, med fokus på engångsartiklar. LÄS MER

 2. 2. Platsar plasten på plan? : En kvalitativ studie av problematiken med att minska spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lisa Katla Stellansdottir; [2019]
  Nyckelord :Micro plastic; artificial turf; rubber granulates; barriers; Trudgill; municipality; soccer; environmental work; Mikroplast; konstgräs; gummigranulat; barriärer; Trudgill; kommun; fotboll; miljöarbete;

  Sammanfattning : Idrott är en stor bidragande faktor till social hållbarhet i Sverige, bland annat genom att främja folkhälsa, aktivera unga som gamla samt skapa gemenskap och sysselsättning. Enbart fotbollen aktiverar över 850 000 människor årligen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Lokal implementering av statlig miljöpolitik - En fallstudie om två skånska kommuners relation till

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Helsingborg; Höör; implementering; miljö; miljömålssystemet;

  Sammanfattning : Helsingborgs stad är Sveriges miljöbäste kommun enligt tidningen Aktuell hållbarhet. Denna uppsats handlar om Helsingborg stads och Höör kommuns förutsättningar att arbeta med miljöfrågor och hur det statliga miljömålssystemet påverkar kommunernas miljöarbete. LÄS MER

 4. 4. Strategi för framgång : Hur svenska storföretag arbetar för att hävda sig mot konkurrens och skapa nya marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Isabelle Zilling; [2019]
  Nyckelord :Competition strategies; innovation; new markets; environmental strategies; red oceans; blue oceans; key components for success; Konkurrensstrategier; innovation; nya marknader; miljöstrategier; röda oceaner; blå oceaner; nyckelkomponenter för framgång;

  Sammanfattning : Syfte: Med ”Blue Ocean Strategy” avses skapandet av nya marknader utan konkurrens. Denna studie vill belysa hur fem svenska storföretag aktivt arbetar med att skapa nya marknader, stå emot konkurrens på befintlig marknad och slutligen om miljöarbete ses som en konkurrensfördel, vilket leder till en stärkt marknadsposition. LÄS MER

 5. 5. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något : En kvalitativ studie kring implementeringen av Agenda 2030 i tre svenska föregångskommuner med fokus på stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Karlström; Julia Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Agenda 2030; implementation; possibilities; barriers; front-runner municipalities; Agenda 2030; implementering; möjligheter; barriärer; föregångskommuner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur implementeringen av Agenda 2030 upplevts på en generell nivå och på stadsutvecklingsnivå, med fokus på möjligheter och barriärer. Analysen har skett med hjälp av material från kvalitativa telefonintervjuer har de tre föregångskommunerna inom arbetet med Agenda 2030, Malmö, Uppsala och Växjö. LÄS MER