Sökning: "miljöbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet miljöbyggnad.

 1. 1. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 2. 2. Empirical Study of the Impact of Green Certification on the Rental Income : Do Green Certifications Add Value to Office Buildings?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Köhler; Johan Rydholm; [2021]
  Nyckelord :Green Buildings; Sustainability; Green Certifications; Office Buildings; Rent Premium; Hedonic Price model; Rent Impact; Gröna Byggnader; Hållbarhet; Miljöcertifieringar; Kontorsbyggnader; hyrespremium; Hedonisk prismodell; hyrespåverkan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether or not green certificates have an impact on income-generating commercial buildings' rent compared to similar non-certified commercial buildings. In addition, evaluate if there exists a variation in the rent premium between the different certifications and if the rental premium increases with the distance from city center. LÄS MER

 3. 3. Rules of thumb for energy-efficient renovation of apartment buildings : The case of Nils Holgersson, the Swedish statistical home

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Hedayat Darabikelareh; Tagreed Maqatif; [2021]
  Nyckelord :Energy-efficient; renovation measures; Nils Holgersson building; VIP; XPS; ventilated façade; IDA ICE; LCCA; Miljöbyggnad.;

  Sammanfattning : In Sweden, there are around 300 000 multi-family buildings with high energy consumption state a high renovation potential in the building sector. This study aims to analyze different renovation measures for a typical theoretical multi-family building to determine their effects on energy consumption, financial profitability, and impacts on obtaining an energy label in the rating system. LÄS MER

 4. 4. Miljöcertifieringssystem BREEAM, LEED och Miljöbyggnad : en studie om byggbranschens verktyg för att kvantifiera miljöprestanda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Asma Jabar Thamir; [2021]
  Nyckelord :Miljöcertifieringssystem; BREEAM; LEED; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Boverkets statistik visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent avmiljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Byggbranschen har en stor utmaning att minska sinmiljöbelastning och miljöcertifiering går ut på att den ställer högre miljökrav än vad Boverketsföreskriver. LÄS MER

 5. 5. Långsiktig klimat- och miljöpåverkan utifrån användandet av certifiering Miljöbyggnad 3.1 : En fallstudie på Strömsbro skola

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Nafiseh Heidari; [2021]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Certifieringssystem; Livscykelanalys; IDA-ICE; bergvärmepump; fjärrvärme;

  Sammanfattning : En av de mest debatterade frågorna i dagsläget är användningen av jordens resurser och hur dessa ska tas tillvara då efterfrågan ständigt ökar vilket medför ökad mängd klimatförändringar och växthusgaser. Idag beräknas byggnadssektorn stå för drygt en femtedel av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp. LÄS MER