Sökning: "miljöcertifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet miljöcertifiering.

 1. 1. Byggande med netto noll klimatpåverkan : En fallstudie av två pilotprojekt med påbyggnadscertifieringen NollCO2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Lundh; Elsa Felixon; [2022]
  Nyckelord :NollCO2 certification; climate-neutral construction; environmental certification; carbon dioxide emissions; SGBC; NollCO2-certifiering; klimatneutralt byggande; miljöcertifiering; koldioxidutsläpp; SGBC;

  Sammanfattning : Introduction – This study examines the environmental certification NollCO2, which manages and sets requirements for a building's carbon dioxide emissions during its life cycle. Emissions of carbon dioxide are one of the greenhouse gases that contribute to global warming. This affect opportunities to achieve national and global climate goal. LÄS MER

 2. 2. Barriärer för miljöcertifiering i fastighetsbranschen : En undersökande studie om barriärer på den svenska fastighetsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Björn von Gaffron; Ludwig Watz Almquist; [2022]
  Nyckelord :Green Certificates; Sustainable buildings; Barriers; Incentives; Strategies; Resistance to Change; Vicious Circle of Blame; Miljöcertifiering; Hållbara byggnader; Barriärer; Incitament; Strategier; Förändringsmotstånd; Vicious Circle of Blame;

  Sammanfattning : En stor bidragande faktor till miljöproblem som global uppvärmning och icke förnybar resursförbrukning är aktiviteter inom fastighetsbranschen. Det beräknas att 40% av all världens koldioxidutsläpp produceras av byggnader samtidigt ses miljöcertifiering av fastigheter som en del av lösningen för att sänka mängden koldioxid och nå hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. ENERGIBERÄKNINGARS TRÄFFSÄKERHET : EN STUDIE AV SVENSKA MILJÖCERTIFIERADE FLERBOSTADSHUS

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Malin Danielsson; Susanne Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Energy calculation; Energy use; Environmental certificate; Heating energy; Hot water energy; Real estate energy; Residential buildings; Energiberäkning; Energianvändning; Fastighetsenergi; Flerbostadshus; Miljöcertifiering; Miljöbyggnad; Uppvärmningsenergi; Varmvattensenergi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i samarbete med Riksbyggen där träffsäkerheten hos energiberäkningar i Miljöbyggnad studerades. Beräkningarna för den kommande energianvändningen jämfördes med mätningarna när byggnaden är i bruk. Vi ställde oss frågan om betygen i Miljöbyggnad påverkades av en avvikande energianvändning. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsinvesterarnas syn på en grön premie på den svenska bostadsfastighetsmarknaden : Miljöcertifiering av nyproducerade bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonas Moëll Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Environment; Green certification; Sustainability; Housing; Apartment buildings; Green Premium; Miljö; Miljöcertifiering; Hållbarhet; Bostäder; Hyreshus; Grön premie;

  Sammanfattning : Fastighetsmarknaden är en högt bidragen faktor till klimatkrisen. Grön finansiering och statliga stödprogram, som det tidigare investeringsstödet och dess miljöbonus, har gjort det förmånligt att producera- och investera i Miljöcertifierade bostadsfastigheter. LÄS MER

 5. 5. BIM som verktyg för projekteringsfas : Samband mellan ökad detaljnivå och miljöcertifiering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Olof Härdin; Hugo Ödahl; [2022]
  Nyckelord :BIM; BREEAM; LEED; miljöcertifiering; hållbarhet; projektering;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks digitala verktyg som BIM och vilken inverkan de har haft påmiljöcertifieringsarbete. Dessa verktyg undersöks utifrån huruvida tillämpningen avdem i tidigt skede kan ha en positiv inverkan på miljöcertifieringsarbete. LÄS MER