Sökning: "miljöcertifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet miljöcertifiering.

 1. 1. Materialdokumentation vid miljöcertifiering : En kvalitativ studie av utmaningar och förutsättningar för SME att använda BIM som hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Josefin Blomberg; [2018]
  Nyckelord :Materialdokumentation; BIM; Miljöcertifiering; SME; Digitalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ekonomiska drivkrafer och miljövänliga fastigheter : Kvalitativ studie om varför företag i Umeå bygger miljövänligt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Ottosson; Carl Norrman; [2018]
  Nyckelord :Institutional theory; Stakeholder theory; CSR; enviromental certification of buildings.;

  Sammanfattning : Samhället idag står inför stor miljöpåfrestning vilket lett till en allt större medvetenhet kring miljöfrågor. Således blir det viktigare för företagen att hänga med i samhällets efterfrågan och integrera miljön mer i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter med betong vid miljöcertifiering : En studie om hur en betongleverantör till byggindustrin kan bidra till en miljöcertifiering

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Anthony Abudaff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att styra mot ett mer hållbart byggande miljöcertifieras allt fler byggnader. De system som ställer krav på ingående material i byggnaden är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. LÄS MER

 4. 4. Stommen och grundens klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Therese Lundin; [2018]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; miljöcertifiering; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Klimatfrågan har under de senaste åren bara blivit mer och mer aktuell, jorden värms upp och resurserna minskar. Det ställs numera krav på många områden att minska utsläpp och slöseri med resurser. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER