Sökning: "miljöcertifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet miljöcertifiering.

 1. 1. Utformning av självbedömningsverktyg för hållbarhetsinventering av förvaltningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Annika Held; Philip Johansson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; förvaltning; inventering; checklista; miljöcertifieringssystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The subject sustainability is taking a great amount of spotlight in most debates of modern society. This time the focus is on business models and marketing as well as the influences that sustainable certification systems have within the building sector. LÄS MER

 2. 2. Svenska fastighetsbolags arbete med miljöcertifiering av byggnader : En kvalitativ studie om lönsamhet, kunskap och bedömningar om likheter och skillnader utifrån fastighetsföretagens omfattning och struktur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sebastian Fritz; Boris Jovasevic; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; GreenBuilding; SGBC; Miljöcertifikat;

  Sammanfattning : Abstract - Swedish real estate companies’ work with environmental certification of buildings The real estate industry is a major part of environmental degradation throughout the world. It is especially important for real estate companies to work towards minimizing GHG-emissions through more strict construction standards, laws and newly developed cutting-edge technology. LÄS MER

 3. 3. Varför når de flesta byggnader som certifierats med Miljöbyggnad Silver och inte Guld?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Amelia Axelsson; Lylan Permarv; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; miljöcertifiering; certifieringssystem; miljö; byggnad; Miljöbyggnad 3.0; miljöcertifieringsverktyg; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : I Sverige ökar miljöpåverkan från byggsektorn. För att möta miljöproblemen som byggbranschen står inför är miljöcertifiering av byggnader ett sätt att göra miljömedvetna val. I Sverige finns olika certifieringsverktyg ute på marknaden, ett av dem är Miljöbyggnad. LÄS MER

 4. 4. Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad : En undersökning om energikrav för Miljöbyggnad:Guld, Silver och Brons

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anastasija Pesterac; Nour Chahine; Kajin Hermad; [2020]
  Nyckelord :Miljöcertifieringssystem; Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; Eu GreenBuilding; Hållbart byggande; Miljöcertifiering; Sweden Green Building Council SGBC .;

  Sammanfattning : Climate conditions nowadays are looking critical where the construction and property sector is a major contributing factor. The construction industry stands for one third of Sweden’s total energy use, which has led to different environmental goals and energy requirements that the industry needed to adapt to reduce environmental emissions. LÄS MER

 5. 5. Fönster och Miljöcertifiering : Undersökning av hur valet av fönsterstorlek (fönsterlösning i form avljudkrav, ljusinsläpp och värmegenomstrålning) ska göras på ett optimalt sätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Paiman Saifouri; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER