Sökning: "miljöcertifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet miljöcertifiering.

 1. 1. Har miljöcertifieringen enligt ISO 14001 någon effekt på akademiska biblioteks miljöarbete? : En jämförande studie av fyra olika akademiska bibliotek i Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Pihlstrand; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Miljöcertifiering enligt ISO 14001; Akademiska bibliotek; Miljöarbete;

  Sammanfattning : In the year of 1996, the Swedish government decided that all of Sweden’s different authorities must set an example and work towards sustainable development (Arvidsson, 2004). Every agency had therefore an obligation to procure an environmental management system and integrate into its operations (SFS 2009:907). LÄS MER

 2. 2. Särkoppling och återkoppling : En kvalitativ studie om ett företag som använder sig av en miljöcertifiering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Berglin; Karolina Norrbom; [2021]
  Nyckelord :Särkoppling; återkoppling; rationell myt; legitimitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifiering i Sverige Nytta med både Miljöbyggnad och BREEAM-SE?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Richard Eriksson; Sadaf Moghbel; [2021]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM-SE; Systemjämförelse; Byggnadsteknik; Samhällsutveckling.; Miljöbyggnad; BREEAM-SE; System comparison; Building engineering; Social development.;

  Sammanfattning : På en marknad där allt fler byggnadsprojekt miljöcertifieras i samband med ökat intresse i miljö och samhällsutveckling så blir verktygen för själva certifieringen allt viktigare, men får även ökad konkurrens. Miljöbyggnad är starkt etablerat i Sverige men saknar betydelse utomlands. LÄS MER

 4. 4. Brandrisker med hållbara byggnader - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Charlotte Ekdahl; [2021]
  Nyckelord :Hållbart byggande; hållbarhet; miljöpolitik; miljöcertifiering; livscykelanalys; brandrisk; solceller; energilagring; solcellsanläggning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to describe the development of green and environmentally friendly building solutions, and the awareness of fire safety when new materials and systems are chosen to make the buildings sustainable. The paper describes methods of certifying sustainable buildings and discusses fire safety in green building solutions rewarded in certifications. LÄS MER

 5. 5. Utformning av självbedömningsverktyg för hållbarhetsinventering av förvaltningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Annika Held; Philip Johansson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; förvaltning; inventering; checklista; miljöcertifieringssystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The subject sustainability is taking a great amount of spotlight in most debates of modern society. This time the focus is on business models and marketing as well as the influences that sustainable certification systems have within the building sector. LÄS MER