Sökning: "miljödimension"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet miljödimension.

 1. 1. Leder förbättrad miljödimension i ESG-betyget till lägre kostnad för räntebärande skulder? : En studie om miljöarbetets påverkan på kostnaden för räntebärande skulder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sonia-Maria Ask; Robin Olofsson; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG; legitimitetsteorin; intressentteorin; miljödimension; miljökontroverser; CSR-rapportering; skuldkostnad;

  Sammanfattning : Titel: Leder förbättrad miljöaspekt i ESG-betyget till lägre kostnad för räntebärande skulder? En studie om miljöarbetets påverkan på kostnaden för räntebärande skulder Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Robin Olofsson och Sonia-Maria Ask Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 - Juni Syfte: ESG-betygets påverkan på räntebärande skulder har studerats omfattande med varierat resultat. Betygets komplexitet har lett till nyanserade diskussioner gällande betygets användbarhet och hur relevanta de olika dimensionerna i betyget är. LÄS MER

 2. 2. Obligatorisk hållbarhetsrapportering och dess påverkan på utgivandet av social och miljömässig hållbarhetsinformation : En undersökning av 23 svenska företag vars verksamhet associeras med negativ social eller miljömässig påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Wilma Fagrell; Julia Stolt; [2021]
  Nyckelord :Mandatory sustainability reporting; volountary sustainability reporting; Controversial companies; social dimension; environmental dimension; obligatorisk hållbarhetsrapportering; frivillig hållbarhetsrapportering; kontroversiella företag; social dimension; miljödimension;

  Sammanfattning : Syfte: Rapporteringspliktens effekt på kontroversiella företags utgivande av hållbarhetsinformation inom den hållbarhetsdimension de anses agera negativt inom är i stort sett outforskad. Syftet med studien har därför varit att undersöka om det finns något samband mellan obligatorisk hållbarhetsrapportering och mängden social hållbarhetsinformation som ges ut av socialt kontroversiella företag. LÄS MER

 3. 3. ESG-betygets miljödimension vid miljökontroverser - kan hållbarhetsstrategier reparera eller förbättra ett skadat miljöbetyg? : En studie av ESG-betygets miljödimension via internationell data insamlad för år 2014-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Henderson; Tobias Klockars; [2021]
  Nyckelord :ESG-ratings; CSR; Controversies; Environmental controversies; Environmental sustainability; Environmental scandals; CSR-strategies; ESG; CSR; Kontroverser; Miljökontroverser; Hållbarhet; CSR-strategier; Hållbarhetsstrategier;

  Sammanfattning : Flertalet tidigare studier inriktar sig på vilka bakomliggande faktorer och motiv som påverkar upprättandet av ett ESG-betyg. Det är sedan tidigare konstaterat att faktorer som land, bransch och lönsamhet kan påverka graden av hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 4. 4. Miljökontroversers effekt på ESG-betygets miljödimension : En kvantitativ studie på 1752 företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Goldkuhl; Maria Lindahl; [2021]
  Nyckelord :ESG; Environmental controversies; CSR; Corporate sustainability; Sustainability investments; ESG; Miljökontroverser; CSR; Hållbarhetsarbete; Hållbara investeringar;

  Sammanfattning : Syfte: ESG-betyg kan användas av investerare som vill placera sitt kapital hållbart. Betygets tillförlitlighet har dock ifrågasatts av tidigare forskare. Tidigare studier har visat att effekten av en kontrovers på ESG-betyget kan variera beroende på vilken del av betyget som studeras. LÄS MER

 5. 5. Tar nya bolag lika stort ansvar för miljö och samhället som etablerade bolag? : En kvantitativ studie av sambandet mellan CSR och nyintroduktioner jämfört med etablerade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Gunnari; Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; ESG; Initial public offering; IPO; Time perspective; Sustainability; Social dimension; Environmental dimension; Governance dimension; CSR; ESG; Nyintroduktion; IPO; Greenwashing; Tidsperspektiv; Hållbarhetsarbete; Social dimension; Miljödimension; Bolagsstyrningsdimension;

  Sammanfattning : Title:  Do new companies take the same responsibility for our environment and community as established companies? A quantitative study of the connection between CSR and initial public offerings compared to established companies.  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor´s Degree in Business Administration Author: Alexander Gunnari and Andreas Larsson Supervisor: Jan Svanberg Date: 2020 – May Aim: Corporate social responsibility (CSR) have the past decades increased to meet expectations and demands of both the company’s stakeholders and the community at large. LÄS MER