Sökning: "miljöekonomi slu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden miljöekonomi slu.

  1. 1. Samhällsekonomisk analys av ett djupförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Malin Lagerquist; [2005]
    Nyckelord :slutförvar; djupförvar; använt kärnbränsle; radioaktivt avfall; kärnavfall; kostnadsintäktsanalys; miljöekonomi; samhällsekonomisk analys; Forsmark; SKB; Svensk kärnbränslehantering;

    Sammanfattning : This thesis investigates the socio- and environmental economic effects of a deep repository for spent nuclear fuel in Forsmark in the municipality of Östhammar. I seek to show the general picture but focus on the effects on employment, environment and income. LÄS MER