Sökning: "miljöekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet miljöekonomi.

 1. 1. Nyttan av att uppnå god miljöstatus i den svenska Östersjön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Nicole Lidholm; Tobias Nilsson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram; contingent valuation; betalningsvilja; miljöekonomi; kollektiv vara; externa effekter; marine strategy; framework directive; havsmiljödirektivet; god miljöstatus;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate the benefit of achieving Good Environmental Status in the Swedish Baltic Sea. This was made possible by evaluating the descriptors of the Marine Strategy Framework Directive through a Contingent Valuation study answered by the citizens of Sweden in 2019. LÄS MER

 2. 2. Vart är vi på väg? En nationalekonomisk studie av att kombinera två styrmedel. Hur påverkas välfärden och klimatet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Paulina Arvidsson; Sara Jalhed; [2018-06-26]
  Nyckelord :flygskatt; subvention; välfärd; miljöekonomi; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 infördes en passagerarskatt på kommersiella flygresor i Sverige för att minska flygets klimatpåverkan. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flygskatten för inrikesresor har satts till en optimal nivå, och i fallet om den skulle vara för låg undersöka hur en subventionering av ett miljövänligt alternativ skulle kunna kompensera för denna ineffektivitet. LÄS MER

 3. 3. Betalningsvilja för att minska riskerna för mag- och tarmsjukdomar av förorenat dricksvatten i Skellefteå kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Johansson; Linnéa Almgren; [2018]
  Nyckelord :environmental economics; contingent valuation; willingness to pay; drinking water quality; gastrointestinal diseases; miljöekonomi; betingad värdering; betalningsvilja; dricksvattenkvalitet; mag- och tarmsjukdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, med hjälp av metoden contingent valuation (CV), undersöka betalningsviljan (willingness to pay, WTP) för en reducerad risk att drabbas av mag- och tarmsjukdomar på grund av förorenat dricksvatten i Skellefteå kommun. Studien undersöker också sambandet mellan WTP och tidigare erfarenheter av förorenat dricksvatten. LÄS MER

 4. 4. Klimatinvesteringsprogrammet som styrmedel : på väg mot klimatmålen med Östersund som fall

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Elisabet Fjellström; [2015]
  Nyckelord :Klimp; klimatinvesteringsprogrammen; Östersund; Östersunds kommun; styrmedel; ekonomiska styrmedel; styrning; fallstudie; miljöpolitik; miljöekonomi; miljö styrmedel;

  Sammanfattning : The swedish national environmental goals have different policies and developments connected to them in order to achieve the goals on time, but the implementation of the different policies differ and is hard to evaluate compared to the theoretical background. With this thesis I have chosen to investigate the climate investment programmes results in Östersund compared to its goals with a case study. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling : En idéanalys av Norra Djurgårdsstaden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Victoria Kalén; [2015]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; svag och stark hållbarhet; ekologism och antropocentrism; ekologisk ekonomi; miljöekonomi; ekonomisk modernisering; humanekologi; stadens ruralisering; stadens ekologiska modernisering; hållbar stadsbyggnad; hållbar stadsutveckling; Norra Djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : Uppsatsens utgångspunkt är att utforska olika tolkningar av begreppet hållbar utveckling och undersöka hur dessa har bidragit till att forma olika inriktningar inom hållbar stadsbyggnad. Utifrån olika tolkningar av hållbar utveckling, och inriktningar inom hållbar stadsbyggnad, skapas två idealtyper - en ekonomisk och en ekologisk. LÄS MER