Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Vem räddar fjällräven? En miljöetisk studie om existensvärde, betalningsvilja och bevarande av biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Blommé; Jasmina Mustafica; [2019]
  Nyckelord :bevarande; Fjällräv Vulpes lagopus ; existensvärde; miljöetik; symbolart; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Förlust av den biologiska mångfalden ökar i en allt mer accelererande fart än tidigare och många forskare varnar för att vi befinner oss inför det sjätte massutdöendet av arter. Med en fortsatt global uppvärmning och ett klimat som förändras blir allt fler arter utrotningshotade. LÄS MER

 2. 2. Tämnaren - bevaras eller icke vara : En fallstudie om hur vår syn på naturen påverkar dess existens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Melin; [2019]
  Nyckelord :Tämnaren; sjö; natursyn; miljöetik; aktörer;

  Sammanfattning : Till följd av både naturliga processer och antropogen påverkan växer Upplands största sjö, Tämnaren, igen, till lokalbefolkningens förfäran. Denna fallstudie kartlägger med hjälp av intervjuer och den miljöetiska kartmetoden de inblandade aktörerna och deras förhållningssätt i arbetet för sjöns bevarande. LÄS MER

 3. 3. Är laboratorieodlat kött gött?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Apelqvist; Malin Olsson; [2019019]
  Nyckelord :In vitro kött; Laboratorieodlat kött; Miljöetik; Normer; clean meat; Sverige; Attityder; Inställning;

  Sammanfattning : Studien undersöker människors inställning till att äta laboratorieodlat kött samt hur produktionen i laboratorium påverkar klimatet jämfört med konventionell produktion. Vi vill förstå vilka faktorer som påverkar inställningen till att konsumera laboratorieodlat kött och vad som ligger bakom den. LÄS MER

 4. 4. Framtiden avgörs idag – inte imorgon : En litteraturstudie kring hur elever uppfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniéla Melin; Khadra Ismail; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Education for sustainable development; ESD; SD; Future; School; Primary School; Elementary school; Environmental ethics; Anxiety; Ecophobia; History; Hållbar utveckling; Utbildning för hållbar utveckling; Framtid; Skola; Grundskola; Mellanstadiet; Miljöproblem; Miljöetik; Ångest; Historia;

  Sammanfattning : Syftet med följande litteraturstudie är att belysa hur elever i förskolan till årskurs sex förhåller sig till hållbar utveckling. Litteraturstudien ger en presentation kring elevers synsätt på de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. En moralisk miljöetik : En studie av Paul Taylor, Holmes Rolston III och James Gustafsons miljöetiska perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elin Jansson; [2018]
  Nyckelord :Miljöetik; ekocentrism; biocentrism; teocentrism; natursyn; moraliskt ansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER