Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Miljöetiska perspektiv på offentlig upphandling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Anderson; [2020]
  Nyckelord :sustainable purchases; sustainable public procurement; environmental ethics; evaluate sustainability in purchasing; sustainable development goals; public procurement shall solve societal problems; agenda 2030; Hållbara inköp; hållbar inköpsetik; miljöetik; offentlig upphandling; agenda 2030; SDG; globala mål; globala hållbarhetsmål;

  Sammanfattning : There are directives for how public procurement should be conducted, in terms of quality,price, non-discrimination, transparency, equal treatment, reasonable requirements and how environmental, social and labor law considerations should be taken into account. Public procurement must also solve societal problems with the aim of achieving the global goals, but despite these guidelines, environmental ethical problems still remain for how a purchaser should prioritize and evaluate between the social, ecological and economic responsibility in public procurement. LÄS MER

 2. 2. Artificiellt eller naturligt, spelar det någon roll? : en undersökning om människans värderingar av artificiella landskap med landskapsvårdsprojektet Lilla Attsjön som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Rydiander; [2020]
  Nyckelord :miljöetik; värden; landskap; Robert L. Thayer; topophilia; technophilia; technophobia; ideala lanskap; reella landskap; visuell ekologi; landskapsvård; Lilla Attsjön;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker människans ideal och värderingar om landskap. I uppsatsen ställs frågan om hur dessa värderingar påverkas av att ett landskap eller vissa landskapselement har skapats av människan och inte har uppstått naturligt. Undersökningen grundar sig i Robert L. LÄS MER

 3. 3. Har miljön en plats i religionsämnet? : En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på miljöfrågoroch hållbarhet i gymnasial religionsundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Christoffer Fryklund; [2020]
  Nyckelord :Religionskunskap; undervisning; miljö; hållbarhet; etik;

  Sammanfattning : Inom svensk skola har under de senaste decennierna mer plats givits åt att uppmärksamma den miljöförstöring som numera ständigt omger oss. Många forskare menar att denna problematik verkar starkt under människans etiska förhållande gentemot oss själva och naturen. LÄS MER

 4. 4. Hur kommer de grundläggande värden fram? En kritisk analys av miljöetiska diskurser i biologiläroböcker för högstadiet.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Helge Erik Erlenkeuser; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; biologi; högstadiet; kritisk diskursanalys; miljöetik.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att klarlägga hur olika miljöetiska hållningar presenteras i läroböcker inom ämnet biologi vid högstadiet. De miljöetiska hållningarna sammanfattas som antropocentrism, intergenerationell antropocentrism, biocentrism och ekocentrism. LÄS MER

 5. 5. Är laboratorieodlat kött gött?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellen Apelqvist; Malin Olsson; [2019]
  Nyckelord :In vitro kött; Laboratorieodlat kött; Miljöetik; Normer; clean meat; Sverige; Attityder; Inställning;

  Sammanfattning : Studien undersöker människors inställning till att äta laboratorieodlat kött samt hur produktionen i laboratorium påverkar klimatet jämfört med konventionell produktion. Vi vill förstå vilka faktorer som påverkar inställningen till att konsumera laboratorieodlat kött och vad som ligger bakom den. LÄS MER