Sökning: "miljöinvesteringar"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet miljöinvesteringar.

 1. 1. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 2. 2. Miljökostnad : Rapportering och definition av miljökostnad i svenska börsnoterade bolags årsredovisningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Narine Arevian; Nancy Marki; [2016]
  Nyckelord :Miljörapportering; miljökostnader; miljöinvesteringar; miljöskulder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad som rapporteras som miljökostnader i svenska börsnoterade företags rapporter samt ta reda på om storlek och bransch har en påverkan på rapporteringen. Utifrån detta ska studien vidare ge ett utarbetat förslag för hur miljökostnader kan definieras. LÄS MER

 3. 3. Varför sker det miljöinvesteringar i Sveriges fastighetsbransch? : Ett arbete om vilka faktorer som kan påverka om en miljöinvestering genomförs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Wincent; Christian Wennerström; [2016]
  Nyckelord :Investeringsbedömning; miljöinvestering; hållbar utveckling; företagsekonomi; ekonomistryrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Miljöarbete på Coop Bageri

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mikaela Bernro; Mattias Pedersen; [2016]
  Nyckelord :Miljöinvesteringar; små- och medelstora företag; miljöledningsrutiner; företagsresurser; miljöledning; hållbart företagande;

  Sammanfattning : Små och medelstora företag i Sverige har idag svårt att hänga med i omvärldsbevakningen av miljöområdet. Detta har lett till att de sällan har ett formaliserat miljöarbete inom verksamheten då det tar för mycket resurser från en redan slimmad organisation. LÄS MER

 5. 5. Miljöcertifierade kommersiella byggnader : Undersökning av ekonomisk ansvarsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mattias Blomby; Magnus Forsberg; [2015]
  Nyckelord :Miljöcertifierade byggnader; agent; principal;

  Sammanfattning : The Swedish commercial real estate market is in the current situation globally affected and is actively interacting with the rental and capital markets through international tenants and investors who are setting new demands on the property owners. The European Union has set new requirements as well in purpose of reducing humanity’s negative effect on the climate and therefore the international real estate market has introduced Green Building-certificates in order to decrease the real estate industry’s environmental impact. LÄS MER