Sökning: "miljökris"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet miljökris.

 1. 1. Inte bara hus som hus : Ett underlag till diskussion kring ett lämpligt innehåll i en samtida arkitekturpolitik i Lidköpings kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lisa Wennstam; [2022]
  Nyckelord :Lidköping; architecture politics; architecture policy; sustainability; politik för gestaltad livsmiljö; Lidköping; arkitekturpolitik; arkitekturbestämmelser; hållbarhet; politik för gestaltad livsmiljö;

  Sammanfattning : Under 2018, mitt i en global miljökris, en nationell ökning av sociala klyftor och segregation, accepterade den svenska regeringen en ny nationell arkitekturpolitik, Politik för Gestaltad livsmiljö (Policy for Designed Living Environment). Politiken är förankrad i en marknadsekonomi och förmedlar olika strategier för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Towards sustainable communities - An analysis of permaculture initiatives in Scania, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Johanna Lindell; [2022]
  Nyckelord :permaculture; social learning; barriers; sustainability science; communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : In current times of climate crisis, we need to transform our way of living to be more resilient and sustainable. Sustainable initiatives are important for this transformation and should be encouraged and supported by our politicians and leaders. LÄS MER

 3. 3. Hopp i relation till hoten mot biosfären

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anneli Sund Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Bruno Latour; ekoteologi; emergens; eskatologi; eukaristi; Daniel Brunner; hopp; klimathot; klimatkris; materialitet; miljöhot; miljökris; Petra Carlsson Redell; politisk teologi; relationalitet; resilient hopp; uppståndelse ömsesidighet;

  Sammanfattning : This thesis explores how hope in relation to the threats to the earth’s biosphere can be formulated theologically. The starting-point is a questioning of hope raised by the French sociologist and anthropologist Bruno Latour. In Facing Gaia. LÄS MER

 4. 4. En analytisk studie av kompetensbrist som ett hinder för ett framgångsrikt byggande i trä : Med utgångspunkt i aktörernas omställning och påverkningsgrad på träbyggnadsprocessen

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Benjamin Hellenborn; Kristoffer Haglund; [2020]
  Nyckelord :Lack of competence; climate impact; wooden buildings; wood frame; construction process; Kompetensbrist; klimatpåverkan; träbyggnader; trästomme; byggprocessen;

  Sammanfattning : Syfte: Det moderna samhället befinner sig i en miljökris där utsläppsnivåerna måste minska om den globala uppvärmningen skall begränsas till 1,5 Co . Byggsektorn står för 21% av Sveriges koldioxidutsläpp, 36% av den totala energianvändningen och 31% av allt genererat avfall. LÄS MER

 5. 5. Kylningens inverkan på pelletskvalitén : En studie om kylning av träpellets med olika kylningsmetoder

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Adam Sönefors; [2018]
  Nyckelord :Kylning; Träpellets; Bioenergi;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare med fler hållbara och miljövänliga lösningar för att kunna ta itu med dagens miljökris och för att kunna ersätta de fossila bränslena. Pelletseldning är en lösning som anses vara koldioxid neutralt och går att elda året runt. För att pelleten ska vara lätthanterlig och tålig så är de b.la. LÄS MER