Sökning: "miljöledningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet miljöledningssystem.

 1. 1. Hur man lyckas med ett miljöledningssystem En studie om implementering av miljöledningssystem ISO 14001 i små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rozeta Beqa; [2019]
  Nyckelord :ISO 14001; Miljöledningssystem; Småföretag; Miljö; EMS;

  Sammanfattning : Miljöledningssystem ger struktur åt miljöarbetet samt hjälper företag att använda resurser på ett sådant sätt som hjälper de att uppnå förbättringar för miljön. Den inverkan som företaget har på miljön bedöms utifrån ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Integration of sustainable management in retail : A case study of The Lobby - AMF Fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Torun Axelius; Josefine Hellström; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; environmental management system; e-commerce; Företags samhällsansvar; miljöledningssystem; livscykelanalys; e-handel;

  Sammanfattning : The increasing environmental problems have today become global and changes are dras-tically needed in all levels of society. Customers’ buying behaviour can play a big partand it is possible to both contribute to a more sustainable world and add economic valueto a business, but new sustainable business models are needed. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsarbete på Kulturbolaget - en studie om hållbarhetsarbetet hos en konsertarrangör

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Plantin; [2019]
  Nyckelord :Hållbara evenemang; hållbar konsertarrangör; hållbara rockkonserter; Sustainable events; concert organizer sustainability; sustainable rock concerts;

  Sammanfattning : Hållbarhet är något som alla branscher måste anpassa sig till, även de som är verksamma inom evenemangsbranschen. Vid evenemang används stora mängder av jordens resurser och de har därför en stor påverkan på miljön. Arrangörer har således ett stort ansvar för att minska den påverkan som evenemangen medför. LÄS MER

 4. 4. Motiverande kommunikation i organisationers arbete med ISO 14001 : en jämförande fallstudie på två organisationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Aldin; Adrian Michaelsson; [2019]
  Nyckelord :motivation; kommunikation; ledningssystem; MLS; miljö; ISO 14001; Miljöarbete; Miljömål;

  Sammanfattning : Under de senaste 10 åren har organisationers användning av olika miljöledningssystem ökat markant och år 2017 var över 300 000 organisationer certifierade enligt ISO 14001 runt om i världen, vilket kan jämföras med EMAS där enbart 12 000 certifikat delats ut. Miljöledningssystem används för att vägleda och utveckla organisationer åt en riktning som ska främja både miljön och organisationen. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att bli miljöcertifierad? : Objektsformering inom ISO 14001

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Widing; Erik Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Environmental management systems; EMS; Objektsformering; ISO 14001; miljörevision; redovisning; certifieringsobjekt; miljöledningssystem; miljöledningsstandard;

  Sammanfattning : .... LÄS MER