Sökning: "miljöledningsystem"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet miljöledningsystem.

 1. 1. Miljöledningssystem för fastighetsverksamheten Håbohus AB : En förstudie

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Isa Wästlund; [2016]
  Nyckelord :Environmental management system; Håbohus AB; Svensk Miljöbas; Environmental impact; Miljöledningsystem; Håbohus AB; Svensk Miljöbas; Miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Håbohus AB är en kommunägd fastighetsverksamhet i Bålsta, detta examensarbete behandlar framtagandet av ett miljöledningssystem för dess verksamhet. Miljöledningssystemet är uppbyggt enligt standarden Svensk Miljöbas. LÄS MER

 2. 2. "Walk the talk - or do we even talk the walk?" : Implementering av miljöledningssystem i organisationernas vision & affärsidé

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Adisa Halilovic; Jeanette Dahlin; [2011]
  Nyckelord :Miljö; miljöledningsystem; vision; affärsidé;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva i vilken grad företag som är ISO 14001 certifierade även implementerar sina miljömål i sina affärsidéer och visioner. Empirin är samlad från 50 företag som är ISO 14001 certifierade. LÄS MER

 3. 3. Synsättet på miljön hos två analysföretag : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Charlotte Stenborg Larsson; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Analysföretag; miljöledningsystem; miljösyn; farligtavfallshantering; organisationsstruktur; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Samhället ställer idag stora krav på företag avseende miljö och hanteringen av farligt avfall. Genom att företag tar fram ett ledningssystem och blir certifierade kande leva upp till kraven och få kontroll över sin kemikaliehantering. Syftet med uppsatsen är att jämföra två analysföretag och deras syn på miljö och farligt avfall. LÄS MER