Sökning: "miljömåltider"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet miljömåltider.

 1. 1. Från kaninmat till miljöåtgärd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Nana Aziz Hassan; [2020-08-17]
  Nyckelord :miljö och hälsa; miljömåltider; offentliga måltider; skolmat; vegetariskt;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap, 180 hpNivå: GrundnivåHandledare: Anna PostExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 41Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 2. 2. Minskad animaliekonsumtion inom skolmatsrestaurangerna i Göteborgs Stad: En kvalitativ studie om åtgärder för att nå målet minskad klimatpåverkan från maten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Nord; [2016-10-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Göteborgs Stad är uppmärksammade för sitt klimatarbete både i Sverige och internationellt. I denna studie studeras Göteborgs Stads arbete med miljömåltider som innebär att minska klimatpåverkan från maten inom skolverksamheten, genom minskad animaliekonsumtion och införande av vegetariska måltider i skolmaten. LÄS MER

 3. 3. Hållbar matkonsumtion inom skolmåltider

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emilia Meurling; Danijela Petrovic; [2016-08-16]
  Nyckelord :hållbarhet; hälsa; miljö; måltidsansvariga; skolmåltider;

  Sammanfattning : Världsbefolkningen ökar varje år vilket medför en ökad matkonsumtion. För stor produktion och konsumtion samt oaktsam livsmedelshantering belastar jordens resurser. Det är inte självklart att det alltid kommer finnas tillräckligt med livsmedel, i många delar av världen råder det brist redan idag. LÄS MER

 4. 4. Grönare skolmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elin Källsmyr; Britta Leanders; [2013-06-25]
  Nyckelord :Barns matvanor; miljömåltider; skollunch; vegetarisk mat;

  Sammanfattning : Vi äter allt för lite frukt, grönsaker och baljväxter samtidigt som konsumtionen av kött och charkprodukter ökat kraftigt de senaste decennierna. En större del vegetariska måltider bestående av mycket grönsaker och baljväxter skulle ha många positiva effekter på hälsan. LÄS MER

 5. 5. Ekologiska livsmedel i skolkök - Enkätundersökning över andelen ekologiska inköp i offentliga storhushåll i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Cecilia Harrysson; Anita Supe; [2011-03-02]
  Nyckelord :ekologiska livsmedel; storhushåll; offentliga sektorn; miljöintresse;

  Sammanfattning : Frågor och funderingar om hållbar utveckling är idag mer aktuella än någonsin. Den i världen rikaste delen av befolkningen utgörs av endast 14 procent men konsumerar 56 procent av jordens resurser. I Sverige har arbetet med ekologiskt hållbar utveckling resulterat i 16 miljökvalitetsmål. LÄS MER