Sökning: "miljön runt barnen"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden miljön runt barnen.

 1. 1. Barns psykiska ohälsa i förskolan: En studie om förskollärares syn på arbetet med barns psykiska ohälsa i förskolan : ”Det är inte så uppmärksammat i förskolans värld”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Ida Siirtola; Lina Wassberg; [2021]
  Nyckelord :Children; mental illness; preventive work; preschool teachers; preschool.; Barn; förebyggande arbete; förskollärare; förskola; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Rapporter från Folkhälsomyndigheten (2018) och Socialstyrelsen (2017) har under flera år visat att psykisk ohälsa bland barn ökat markant. Förskolan beskrivs enligt Socialstyrelsen (2004) ha en avgörande och viktig roll när det handlar om att främja en positiv psykisk utveckling hos barnen samt för att fånga upp och förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jeanette Asserborn; Marie Flemming; [2021]
  Nyckelord :förebyggande arbetssätt; lärmiljö; relationellt förhållningssätt; språklig sårbarhet; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Asserborn, Jeanette & Flemming, Marie (2021). Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola. Specialpedagogprogrammet, Fakulteten för lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. De yngsta barnen i förskolans litterära värld : Pedagogers uppfattningar om högläsning och barns inflytande i val av litteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erica Karlsson; Elin Snäckmark; [2019]
  Nyckelord :högläsning; förskola; litteratur; pedagog; inflytande;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om pedagogers uppfattningar om fenomenet högläsning och barns inflytande i val av litteratur för barn 1–3 år. Det finns tidigare forskning som undersöker högläsning och barns inflytande i förskolan. LÄS MER

 4. 4. "Man kan leka när man väntar"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Knutsson; Eva Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barns väntan; mellanrum; makt; norm; reproduktion; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se vad som händer i väntan då barnen själv strukturerar tiden och hur pedagoger förhåller sig till och använder sig av barnens väntan i vardagen på förskolan. Barns väntan studeras för att urskilja vad som händer i denna och i väntan i sig kan utläsas ha ett speciellt värde. LÄS MER

 5. 5. Environmental characteristics and school travels made by foot or bicycle : a case study of four compulsory schools in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Landefjord; Marit Aalrust Ripel; [2018]
  Nyckelord :children; school transportation; wWalking; cycling; built environment; independent mobility; sustainable mobility; GIS;

  Sammanfattning : Children's active and independent school travels have in recent decades decreased considerably. What determines the travel mode choice among children is complex, as there are several social and environmental factors impacting how children travel. LÄS MER