Sökning: "miljöns betydelse i litteraturen"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden miljöns betydelse i litteraturen.

 1. 6. Inomhusmiljöns betydelse för barns lärande : Reggio Emilia-inspirerade pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Bohlin; Markus Eriksson; [2013]
  Nyckelord :åldersindelade barngrupper; tillgänglighet; inflytande; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studie har varit att undersöka hur pedagoger på Reggio Emilia-inspirerade förskolor ser på inomhusmiljöns betydelse för barns lärande. Ett särskilt fokus var hur pedagogerna använder sig av inomhusmiljön i verksamheten samt vilka möjligheter och svårigheter de möter i den. LÄS MER

 2. 7. Socioemotionella svårigheter hos barn : En studie om strategier och bemötande av utåtagerande barn i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Mona Mattsson; Jeanette Pierrou; [2013]
  Nyckelord :Barn; bemötande; lärare; strategier; utåtagerande; socioemotionella svårigheter.;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om barn med socioemotionella svårigheter där fokus ligger på utåtagerande barn. I dag har vi en skola för alla vilket innebär att lärarna ska kunna bemöta alla barns olikheter. Vårt syfte är att undersöka hur lärarna bemöter dessa barn samt vilka strategier de använder. LÄS MER

 3. 8. Lekens betydelse för barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Monica Karlsson; Therese Bengtsson; [2009]
  Nyckelord :barn; lek; språkutveckling; pedagogisk miljö;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken roll leken spelar i barns språkliga utveckling och på vilket sätt pedagoger kan stimulera barns språkutveckling genom lek. Undersökningen handlar även om förskolans pedagogiska miljö har någon betydelse för barns lek- och språkutveckling. LÄS MER

 4. 9. Ett gemensamt förhållningssätt : - en trygghet för barn med koncentrationssvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Birgitta Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; ADHD; Montessoripedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan bemöter barn med koncentrationssvårigheter. Är pedagogernas bemötande annorlunda om de arbetar på en traditionell förskola kontra en Montessoriförskola? Jag har även valt att undersöka om pedagogerna anser sig ha adekvat utbildning och kunskap för att hjälpa och stötta dessa barn. LÄS MER

 5. 10. Lekmiljön i förskolan-möjlighet eller hinder?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Kokot; Marie Ljunghäger; [2008]
  Nyckelord :Förskola; Lekmiljö; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Kokot, Maria. & Ljunghäger, Marie. (2007). Lekmiljön i förskolan – möjlighet eller hinder? (Playground-environment in preschool – possibility or obstacle?). LÄS MER